ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 38/22-7-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για την επόμενη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Β΄ Τριμήνου 2015

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 4Ο: Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

5.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

5.2.1   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €3.512,00

5.2.2   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €41.324,38

5.2.3   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων  €32.506,43

5.2.4   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €2.742,81

5.2.5   Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €54.414,53

Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

6.1   Μεταβολές μελών –   2  μέλη

6.2   Διαγραφές μελών –   2  μέλη

6.3  Τακτοποίηση εισφορών από εκδοτική εταιρεία και ασφάλιση μέλους

6.4   Απονομή επικούρησης –  1  μέλος

6.5   Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων – 1 μέλος

6.6  Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και αναπροσαρμογή ποσού επικούρησης –    1 μέλος

6.7  Διακοπή χορήγησης επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας –    1 μέλος

6.8   Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Θέμα 7Ο: Σχετικά με το Έργο «Αποτίμηση ευπαθειών της εσωτερικής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού και δοκιμών παρείσδυσης της διαδικτυακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» (Εισηγητής: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικ. & Λειτ. Υπηρεσίων)

Θέμα 8ο: Διευκρινίσεις επί της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής Δ΄Τριμήνου 2014 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Α΄Τρίμηνο 2015 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα

10.1 Σχετικά με την αντικατάσταση 38 συσσωρευτών για το UPS του κτιρίου του Οργανισμού στη Σισίνη

10.2 Σχετικά με τα τιμολόγια συμβεβλημένων φορέων που αφορούν σε παραπεμπτικά προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης (έτους 2014)

10.3 Σχετικά με τη διαδικασία καταβολής της αμοιβής συνεργαζόμενης ψυχολόγου 

10.4 Σχετικά με το έγγραφο του Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης για τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου φορέων που εποπτεύει

10.5 Σχετικά με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης για ερώτηση Βουλής και ΑΚΕ

10.6 Σχετικά με την ημερομηνία καταβολής επικουρήσεων

10.7 Σχετικά με τις οφειλές προς Κλινική

10.8 Σχετικά με τις οφειλές προς Νοσηλευτήριο

10.9 Σχετικά με την εκπαίδευση υπαλλήλων του ΕΔΟΕΑΠ για το έργο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

10.10 Σχετικά με την επιστολή ασφαλισμένης για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση

10.11 Σχετικά με τα αιτήματα ασφαλισμένης για επιστροφή εισφορών κλάδου προνοίας

10.12 Σχετικά με τη συνεργασία του Οργανισμού με Γυμνάστρια

Θέμα 11ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

11.1 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ύψους ποσού €245.019,91 βάσει αποφάσεων ΔΣ και Κανονισμού Προμηθειών

11.2 Έγκριση εξόφλησης ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μηνός Μαϊου 2015, ποσού €7.358,69