ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 40/29-7-2015

 

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 4Ο: Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

5.1    Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

5.2.1    Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €6.154,00

5.3  Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου σε Νοσηλευτήριο

Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

6.1   Εγγραφές μελών  –   1 μέλος

6.2   Διαγραφές μελών –  13 μέλη

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με επιστολή από Νοσηλευτήριο για καταγγελία σύμβασης

7.2 Σχετικά με επιστολή από Διαγνωστικό
Κέντρο για καταβολή οφειλών και υπογραφή νέας σύμβασης

7.3 Αναπλήρωση Γεν. Διευθυντή κατά το διάστημα της άδειάς του

7.4 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου για οδοντιατρικές εργασίες