ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 41/5-8-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 4Ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ Ιουλίου 2015 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Θέμα 5Ο: Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

6.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

6.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

6.2.1   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €2.656,51

6.2.2   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €32.272,57

6.2.3   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων  €37.616,45

6.2.4   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €8.655,71

6.2.5   Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €63.614,71

6.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

6.4  Απογραφή τιμολογίων συμβεβλημένων Φορέων Περίθαλψης

6.5  Σχετικά με νοσηλεία ασφαλισμένου

6.6  Σχετικά με διακομιδή ασφαλισμένου σε Νοσηλευτήριο

Θέμα 7ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

7.1   Μεταβολές μελών – 2 μέλη

7.2  Διαγραφές μελών – 7 μέλη

7.3  Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας –  1 ασφαλισμένος

7.4 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης- 2 ασφαλισμένοι

7.5 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

Θέμα 8ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα

9.1 Σχετικά με ημερομηνία καταβολής επικούρησης

9.2 Αποστολή Προϋπολογισμού 2015 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης

9.3 Σχετικά με σημείωμα Αναπλ. Αρχιάτρου αναφορικά με θεραπείες απευαισθητοποίησης ασφαλισμένων από αλλεργικά νοσήματα

9.4 Σχετικά με σημείωμα Αναπλ. Αρχιάτρου αναφορικά με πρόσβαση στο πρόγραμμα IATROS

9.5 Σχετικά με αίτημα εργαζομένου για παράταση μειωμένου ωραρίου εργασίας

9.6 Σχετικά με αίτηση ασφαλισμένης σχετικά με οδοντιατρική θεραπεία

9.7 Σχετικά με ανανέωση συμβάσεων εμφυτευματολόγου και ορθοδοντικού ΕΔΟΕΑΠ