ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 42/26-8-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για την αποστολή e mail και sms στους συνταξιούχους για την ημερομηνία καταβολής της επικούρησης

Θέμα 3Ο: Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4Ο: Ενημέρωση ΔΣ για τα Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία του μηνός Μαΐου 2015 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5Ο: Σχετικά με την επιστολή της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ για τις επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο του ΕΔΟΕΑΠ από την τραπεζική αργία (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με τον ορισμό ημερομηνιών πραγματοποίησης των συνεδριάσεων του ΔΣ για το μήνα Σεπτέμβριο

6.2 Ενημέρωση ΔΣ για τα Υπόλοιπα Χρηματικών Διαθεσίμων και Χρεογράφων

6.3 Σχετικά με την απάντηση στο αίτημα για δωρεά ιατρικοτεχνολογικού εξοπλισμού

6.4 Σχετικά με τη γραμμή VDSL για τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ

6.5 Σχετικά με την επισκευή πετρελαιογεννήτριας του Οργανισμού