ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 43/27-8-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο: Ενημέρωση ΔΣ για τον N.4336/2015 (Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

5.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

5.3 Σχετικά με την έκδοση μεταχρονολογημένου εισιτηρίου νοσηλείας για ασφαλισμένη (Εισηγητές: Ελεγκτής Ιατρός και Τομεάρχης ΤΥΠ και Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.4 Σχετικά με την παρατεινόμενη νοσηλεία ασφαλισμένου σε Νοσοκομείο (Εισηγητές: Ελεγκτής Ιατρός και Τομεάρχης ΤΥΠ και Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

6.1   Μεταβολές μελών – 6 μέλη

6.2  Επανεγγραφές – Διαγραφές μελών – 3 – 5 μέλη αντίστοιχα

6.3  Απονομή επικούρησης και εφάπαξ ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση  – 7  ασφαλισμένοι

6.4 Παραπομπή συνταξιοδοτικού φακέλου στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ λόγω μη συμπλήρωσης απαιτούμενων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης στον ΕΔΟΕΑΠ – 1  ασφαλισμένος

6.5 Ανάκληση παραπομπής συνταξιοδοτικού φακέλου στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ –  1 ασφαλισμένος

6.6 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ –  2 ασφαλισμένοι

6.7 Επαναχορήγηση επικούρησης – 1 ασφαλισμένος

6.8 Αιτήσεις για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ  –  5 ασφαλισμένοι

6.9 Αίτηση για διακανονισμό οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4321/2015  –  1 ασφαλισμένος

6.10 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα

6.11 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα  –  1 ασφαλισμένος

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με το αίτημα πρώην εργαζομένης στον Οργανισμό για χορήγηση εγγράφων