ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 44/2-9-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για το αίτημα της ΠΟΕΠΤΥΜ για παραχώρηση της αίθουσας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ για τη πραγματοποίηση του Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας

2.2 Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους μηνός Σεπτεμβρίου 2015

Θέμα 3ο: Σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

5.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

5.2.1   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €160,00

5.2.2   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων 176.905,21

5.2.3   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων  €13.590,87

5.2.4   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €144,00

5.2.5   Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €64.897,12

5.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

5.4 Πρόταση για αμοιβές χημειοθεραπειών (Εισηγητές: Ελεγκτής Ιατρός και Τομεάρχης ΤΥΠ και Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.5 Προέγκριση μοσχεύματος κερατοειδούς για την ασφαλισμένη κ. Παρθενόπη Χριστοδουλίδου (Εισηγητές: Ελεγκτής Ιατρός και Τομεάρχης ΤΥΠ και Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

6.1 Διαγραφές μελών –3 μέλη

6.2 Απονομή Επικούρησης και Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης – Προσωρινή Επικούρηση -15 ασφαλισμένοι

6.3 Ανάκληση παραπομπής συνταξιοδοτικού φακέλου στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ- 1 ασφαλισμένος

6.4 Επανυπολογισμος μηνιαίας εισφοράς για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ-1 ασφαλισμένος

6.5 Τακτοποίηση εισφορών από Εκδοτική Εταιρεία και ασφάλιση ασφαλισμένου

6.6 Αίτηση για διακανονισμό οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4331/2015- 1 ασφαλισμένος

6.7 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 1 ασφαλισμένος

Θέμα 7ο: Σχετικά με το έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την υποβολή στατιστικών στοιχείων επενδύσεων (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 9Ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ Αυγούστου 2015 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα

10.1 Σχετικά με τη λειτουργία των Παθολογικών Ιατρείων του ΕΔΟΕΑΠ

10.2 Σχετικά με τις προκαταβολές εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

10.3 Σχετικά με το αίτημα της ψυχολόγου του ΕΔΟΕΑΠ για αλλαγή ωραρίου εργασίας

10.4 Σχετικά με την επιστολή ασφαλισμένης που αφορά στην εξυπηρέτησή της από συμβεβλημένο Οδοντίατρο του Οργανισμού

10.5 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένης για οδοντιατρικές εργασίες

10.6 Σχετικά με τα αιτήματα υπαλλήλων για χορήγηση προκαταβολής από τις μην. αποδοχές