ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 46/10-9-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για συνάντηση στην ΠΟΕΣΥ των Δ.Σ. των
Ενώσεων – Μελών της Ομοσπονδίας και των Ταμείων

Θέμα 3Ο: Ενημέρωση ΔΣ για τα Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία του μηνός Iουνίου 2015 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4Ο: Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

5.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

6.1 Μεταβολές μελών –3  μέλη

6.2 Εγγραφές – Επανεγγραφές-Διαγραφές μελών –2, 2 και 6 μέλη

6.3 Απονομή Επικούρησης και Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης – Προσωρινή Επικούρηση – 5 ασφαλισμένοι

6.4 Επαναχορήγηση επικούρησης σε ασφαλισμένο

6.5 Αναστολή συνταξιοδότησης ασφαλισμένου

6.6 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ  -1 ασφαλισμένος 

6.7 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας  – 2 ασφαλισμένοι

6.8 Συνέχιση καταβολής επικουρήσεων δικαιοδόχων –1 ασφαλισμένος

6.9 Μείωση επικούρησης δικαιοδόχων – 2 ασφαλισμένοι

6.10 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

6.11 Αίτηση επανεξέτασης για καταβολή εισφοράς ασθενείας – 1 ασφαλισμένος

6.12 Συμψηφισμός οφειλής εισφοράς ασθενείας με χρήση ΤΥΠ – 1 ασφαλισμένος

Θέμα 7ο: Διευκρινίσεις σχετικά με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής Α΄Τριμήνου 2015 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Σχετικά με συνεργασία με Οφθαλμίατρο (Εισηγητές: αρμόδια Επιτροπή, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα

9.1 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με το υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων και χρεογράφων

9.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ

9.3 Σχετικά με την αποπληρωμή οφειλών Διαγνωστικού Κέντρου και Νοσηλευτηρίου

9.4 Σχετικά με την καταβολή Επιδόματος Ειδικών Πράξεων σε Γυναικολόγους ΕΔΟΕΑΠ

9.5 Σχετικά με την καταγγελία ασφαλισμένης για συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο

9.6 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης Τομεάρχη

9.7 Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παρακολούθησης του Έργου ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΑΡΕΙΣΔΥΣΗΣ

9.8 Σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις παιδιών σε δημόσια νοσοκομεία

9.9 Σχετικά με το κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού άμεσων πληρωμών