ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 47/16-9-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για τη διακοπή λειτουργίας του Γυμναστηρίου της ΕΣΗΕΜ-Θ & ΕΠΗΕΘ

2.2 Ενημέρωση ΔΣ για την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΠΟΕΠΤΥΜ για τις 18/10/2015 – Παραχώρηση αίθουσας ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 3Ο: Σύσταση Επιτροπής για τον εξορθολογισμό του μισθολογικού κόστους του Διοικητικού – Νοσηλευτικού – Παραϊατρικού Προσωπικού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4Ο: Σύσταση Επιτροπής για τον εξορθολογισμό των επικουρικών συντάξεων (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5Ο: Σχετικά με τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6Ο: Σχετικά με την απογραφή ανέργων (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7Ο:  Έλεγχος διαδικασίας ασφάλισης τέκνων (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8Ο: Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 10ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

10.1   Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

10.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

10.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €751,86

10.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €15.389,81

10.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων  €39.052,07

10.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €3.296,97

10.2.5 Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €31.071,70

10.3 Σχετικά με θέμα που αφορά στη διενέργεια λογοθεραπειών για προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου (Εισηγητές: Ελεγκτής Ιατρός και Τομεάρχης ΤΥΠ και Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

10.4 Σχετικά με τα εισιτήρια – παρατάσεις για ασφαλισμένη (Εισηγητές: Ελεγκτής Ιατρός και Τομεάρχης ΤΥΠ και Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

10.5 Σχετικά με την έγκριση παράτασης νοσηλείας ασφαλισμένου (Εισηγητές: Ελεγκτής Ιατρός και Τομεάρχης ΤΥΠ και Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 11ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

11.1 Εγγραφές – Επανεγγραφή – Διαγραφές μελών –3 – 1 – 3 μέλη

11.2 Αίτηση για προκαταβολή επικούρησης με συμψηφισμό παλαιότερης προκαταβολής επικούρησης -1 ασφαλισμένος

11.3 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

Θέμα 12ο: Σχετικά με το έγγραφο της ΤτΕ για παροχή στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε επενδύσεις (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 13ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 14ο: Διάφορα θέματα

14.1 Σχετικά με τον ορισμό συνεδριάσεων ΔΣ μηνός Οκτωβρίου 2015

14.2 Σχετικά με τη συνεργασία με συμβεβλημένο Οδοντίατρο και σχετικές επιστολές ασφαλισμένων

14.3 Σχετικά με την ευχαριστήρια επιστολή ασφαλισμένου για το Θεραπευτικό Γυμναστήριο του Οργανισμού

Θέμα 15ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

15.1 Εξόφληση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, μηνός Φεβρουαρίου 2015, ύψους €149.910.75

15.2 Εξόφληση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, μηνός Ιουνίου 2015, ύψους €8.088,16