ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 48/23-9-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €1.673,49

4.2.2 Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €548,00

4.3      Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

 4.4              Σχετικά με θέμα που αφορά στη διενέργεια λογοθεραπειών για προστατευόμενο μέλος  ασφαλισμένης

4.5              Σχετικά με τη χρήση του Φυσικοθεραπευτηρίου του Οργανισμού από έμμεσο μέλος του οποίου η περίθαλψη έχει διακοπεί στο Μητρώο του ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

5.1 Μεταβολές μελών – 4μέλη

5.2 Επανεγγραφή – Διαγραφές μελών – 1 και 1 μέλη αντίστοιχα

5.3 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση – 7 ασφαλισμένοι

5.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης-2 ασφαλισμένοι

5.5 Αναστολή συνταξιοδότησης λόγω ανάληψης εργασίας – 1 ασφαλισμένος

5.6 Διακοπή χορήγησης επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

5.7 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ- 2 ασφαλισμένοι

5.8 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων – 2 ασφαλισμένοι

5.9 Μείωση επικούρησης δικαιοδόχων – 2 ασφαλισμένοι

5.10 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

5.11 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 6 ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο: Σχετικά με το έγγραφο της ΤτΕ για παροχή στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε επενδύσεις (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Διαδικασία ελέγχου ανέργων σε καθεστώς καταβολής εισφοράς ασθενείας (Εισηγητές: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης και Νομική Υπηρεσία, Υπεύθυνος: Τομέας Ασφάλισης)

Θέμα 8ο: Διαδικασία ασφάλισης ενήλικων τέκνων (Εισηγητές: Γενικός Διευθυντής και Τομεάρχης Ασφάλισης, Υπεύθυνος: Τομέας Ασφάλισης)

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα

9.1 Σχετικά με το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης για παροχή στοιχείων για την υποστήριξη της λειτουργίας συστήματος διοικητικής πληροφόρησης

9.2 Σχετικά με το θέμα της επισκευής της πετρελαιογεννήτριας του Οργανισμού και τις έγγραφες εξηγήσεις των εμπλεκομένων

9.3 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένης για την ασφάλισή της στον Οργανισμό

9.4 Σχετικά με την εξώδικη δήλωση των συνταξιούχων για τις μειώσεις κύριων συντάξεων