ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 49/30-9-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για την επόμενη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Γ’ Τριμήνου 2015

2.2 Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους μηνός Οκτωβρίου 2015 και Απολογισμός δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2015

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1       Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €1.673,49

  • Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €548,00

4.3     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.4              Σχετικά με θέμα που αφορά στη διενέργεια λογοθεραπειών για προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένης

4.5              Σχετικά με τη χρήση του Φυσικοθεραπευτηρίου του Οργανισμού από έμμεσο μέλος του οποίου η περίθαλψη έχει διακοπεί στο Μητρώο του ΕΔΟΕΑΠ

4.6              Σχετικά με την ένταξη εξετάσεων στα Πληροφοριακά Συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ

4.7              Σχετικά με την ακοστολόγητη εξέταση για ασφαλισμένο

4.8              Σχετικά με την εξέταση γονιδιακού ελέγχου για οικογένεια ασφαλισμένης

Θέμα 5ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

5.1 Μεταβολές μελών – 2 μέλη

5.2 Εγγραφές- Διαγραφές μελών –  1 και  1 μέλη αντίστοιχα

5.3  Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση – 3 ασφαλισμένοι

5.4  Αναστολή συνταξιοδότησης για τον Κων/νο Παπαθεοδώρου

5.5  Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας –  1 ασφαλισμένος

5.6 Συνέχιση καταβολης επικούρησης δικαιοδόχων  – 3 ασφαλισμένοι

5.7 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

5.8 Επανεξέταση οφειλής λόγω διαγραφής  – 1  ασφαλισμένος

Θέμα 6ο: Σχετικά με το έγγραφο της ΤτΕ για παροχή στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε επενδύσεις (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Παραλαβή Παραδοτέου Δ΄ Φάσης  «Υλοποίηση Συστήματος» του Έργου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Β΄Τρίμηνο 2015 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα

9.1 Σχετικά με το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης για παροχή στοιχείων για την υποστήριξη της λειτουργίας συστήματος διοικητικής πληροφόρησης

9.2 Σχετικά με το θέμα της επισκευής της πετρελαιογεννήτριας του Οργανισμού και τις έγγραφες εξηγήσεις των εμπλεκομένων

9.3 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένης για την ασφάλισή της στον Οργανισμό

9.4 Σχετικά με την εξώδικη δήλωση συνταξιούχων για τις μειώσεις κύριων συντάξεων

9.5 Σχετικά με τη λειτουργία του Πνευμονολογικού Ιατρείου του ΕΔΟΕΑΠ

9.6 Σχετικά με το αίτημα υπαλλήλου για χορήγηση προκαταβολής από τις μην. αποδοχές

9.7 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού των Εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής

9.8 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου για ορθοδοντική θεραπεία έμμεσου μέλους

Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

10.1 Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ύψους ποσού €484.690,24 βάσει αποφάσεων ΔΣ και Κανονισμού Προμηθειών