ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 50/7-10-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για τον απολογισμό δικασίμων του μηνός Σεπτεμβρίου 2015

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Εσόδων, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Εσόδων)

Θέμα 4ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.3 Σχετικά με τα Πρωτόκολλα Ορθοπαιδικών Επεμβάσεων

4.4     Σχετικά τον έλεγχο των επιδομάτων ΤΥΠ

4.5     Σχετικά με την έκδοση μεταχρονολογημένου εισιτηρίου για ασφαλισμένη

4.6     Σχετικά με την έγκριση ολοκλήρωσης θεραπείας για ασφαλισμένο

Θέμα 5Ο: Διενέργεια επεμβάσεων από ιατρούς ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Θέματα Τομέα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης)

6.1 Μεταβολές μελών – 2 μέλη

6.2 Διαγραφές μελών  – 8 μέλη

6.3 Αίτηση προκαταβολής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω συνταξιοδότησης – 1 ασφαλισμένος

6.4 Απονομή επικούρησης– 1 ασφαλισμένος

6.5 Απόδοση τμήματος επικούρησης  ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ – 3 ασφαλισμένοι 

6.6 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας –  1 ασφαλισμένος

6.7 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

6.8 Επανεξέταση οφειλής λόγω διαγραφής – 2 ασφαλισμένοι

6.9 Αίτηση επανεξέτασης για καταβολή εισφοράς ασθενείας – 1 ασφαλισμένος

6.10 Ασφαλιστική κατάσταση ασφαλισμένου

Θέμα 7Ο: Τροποποίηση Οργανογράμματος ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8Ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Σεπτεμβρίου 2015 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 9Ο: Ενημέρωση ΔΣ για τα Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία του μηνός Ιουλίου 2015 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 10ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 11ο: Διάφορα θέματα

11.1 Ενημέρωση ΔΣ για το CASH FLOW Οκτωβρίου 2015 και Υπόλοιπα Χρηματικών Διαθεσίμων και Χρεογράφων (2-10-2015)

11.2 Σχετικά με την επιστολή από Συμβεβλημένο Νοσηλευτήριο για οφειλές του Οργανισμού

11.3 Σχετικά με την Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης για υπόθεση ασφαλισμένου