ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 51/8-10-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο: Θέματα Τομέα Υγείας και Περίθαλψης

3.1  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €13.904,37

3.2.2   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €84.758,93

3.2.3   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων  €111.865,75

3.2.4   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €1.591,12

3.2.5   Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €4.976,74

3.2 Έγκριση τοποθέτησης βηματοδότη σε ασφαλισμένο

3.3     Σχετικά με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με Νοσηλευτήριο

Θέμα 4Ο: Τροποποίηση Οργανογράμματος ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5ο: Εξορθολογισμός μισθολογικού κόστους για το Διοικητικό – Νοσηλευτικό – Παραϊατρικό Προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Αρμόδια Επιτροπή, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Εξορθολογισμός επικουρικών συντάξεων ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Αρμόδια Επιτροπή, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα