ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 52/12-10-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:  Σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 4ο: Εξορθολογισμός μισθολογικού κόστους για το Διοικητικό – Νοσηλευτικό – Παραϊατρικό Προσωπικού του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Αρμόδια Επιτροπή, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 5ο: Εξορθολογισμός επικουρικών συντάξεων ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Αρμόδια Επιτροπή, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα

6.1 Ορισμός ημερομηνιών συνεδριάσεων ΔΣ του Οργανισμού για το μήνα Νοέμβριο 2015

6.2 Σχετικά με την συγκρότηση Υγειονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις αναρρωτικής άδειας άνω των 30 ημερών