ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 53/14-10-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για την επιστολή του ΠΣΑΤ για διάθεση ποσού για τα Δημοσιογραφικά Βραβεία

Θέμα 3ο: Απολογισμός της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ στις 13 Οκτωβρίου 2015 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 4ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 5ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

5.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.2 Σχετικά με την κοστολόγηση τοποθέτησης βηματοδότη σε Νοσηλευτήριο

5.3     Σχετικά την έγκριση χορήγησης δόσης φαρμάκου σε ασφαλισμένη

Θέμα 6ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

6.1 Εγγραφές – Διαγραφές μελών Επανεγγραφές –1,10 και 4 μέλη αντίστοιχα

6.2 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση–  4 ασφαλισμένοι

6.3 Αιτήσεις εξαγοράς χρόνου –  2 ασφαλισμένοι 

6.4 Αναπροσαρμογή επικούρησης λόγω χηρείας–   1 ασφαλισμένος

6.5 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

Θέμα 7ο: Ενημέρωση ΔΣ για την πορεία του Έργου ΕΣΠΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛAΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου, Υπεύθυνος: Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Έργου)

Θέμα 8ο: Εξορθολογισμός επικουρικών συντάξεων ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Αρμόδια Επιτροπή, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα