ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 54/21-10-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με το Πόρισμα Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης για την πρόταση του νέου ασφαλιστικού συστήματος

Θέμα 3ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.3     Σχετικά με νοσηλείες ασφαλισμένων

4.4     Σχετικά με την κάλυψη ακοστολόγητης εξέτασης σε ασφαλισμένο

4.5     Σχετικά με προσφορά από Διαγνωστικό Κέντρο

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – Εγγραφές – Διαγραφές – Επανεγγραφές –1,2,3 και 4  μέλη αντίστοιχα

5.2 Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου – 2 ασφαλισμένοι

5.3 Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης δικαιοδόχων

5.4 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση–  7 ασφαλισμένοι

5.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας –  1 ασφαλισμένος

5.6 Αιτήσεις για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση–  1 ασφαλισμένος

5.7 Διακανονισμός οφειλής από προαιρετική ασφάλιση – 1 ασφαλισμένος

5.8 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

5.9 Αιτήσεις για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα

Θέμα 6ο: Σχετικά με την καταβολή ποσού για εκκαθάριση Αγγελιοσήμου μηνός Σεπτεμβρίου από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ , Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Σχετικά με την κατάρτιση Προϋπολογισμού έτους 2016(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ , Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Σχετικά με τις επιστολές της ΕΔΕΚΤ  με θέματα:  «Στρατηγική Κατανομής & Επενδυτικός Ορίζοντας Χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ» και «Τροποποίηση βάσης υπολογισμού αμοιβής διαχείρισης ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ» (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9Ο: Δικαιώματα Ενώσεων για το Β΄Τρίμηνο 2015 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα

10.1 Παροχή πληρεξουσιότητας προς τους δικηγόρους του Οργανισμού για επαλήθευση απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ στην πτώχευση εταιρείας

10.2 Σχετικά με το αίτημα ασφαλισμένου για κοινοποίηση των Πρακτικών της συνάντησης με τις Ενώσεις και Πρωτοκόλλου Καταστροφής Προσωπικών Δεδομένων

10.3 Σχετικά με την επιστολή ασφαλισμένου που αφορά στην εξυπηρέτηση του από συμβεβλημένο ιατρό

10.4 Σχετικά με την επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών για παροχή πληροφοριών που αφορούν στην υποχρέωση έκδοσης παραστατικών πωλήσεων για παροχή υπηρεσιών μεταξύ Ταμείων μελών της ΟΑΤΥΕ

10.5 Σχετικά με την επιστολή Φαρμακευτικού Συλλόγου με θέμα την εξόφληση οφειλής

10.6 Σχετικά με θέμα υπερχρεώσεων από Νοσηλευτήριο

10.7 Σχετικά με τις καταγγελίες ασφαλισμένων που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από διαγνωστικό κέντρο

Θέμα 11ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

11.1 Εξόφληση ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, μηνός Μαρτίου 2015, ύψους €173.452,97