ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 55/29-10-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για τη διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας στις 21-10-2015

2.2 Ενημέρωση ΔΣ για τις δικασίμους του μηνός Νοεμβρίου και απολογισμός δικασίμων μηνός Οκτωβρίου

Θέμα 3ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.3     Σχετικά με την οφειλή προς Νοσηλευτήριο

4.4     Σχετικά με την ένταξη νέων εξετάσεων στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οργανισμού

4.5     Σχετικά θέματα περίθαλψης ασφαλισμένων του Οργανισμού

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – Διαγραφές – 3 και 2 μέλη αντίστοιχα

5.2 Απονομή επικούρησης– προσωρινή επικούρηση–  5 ασφαλισμένοι

5.3 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας –   1 σφαλισμένος

5.4 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων –  2 ασφαλισμένος

5.5 Μείωση επικούρησης δικαιοδόχων –1 ασφαλισμένος

5.6 Κατανομή ποσού εφάπαξ οικον. ενίσχυσης ως κληρονομικό δικαίωμα

5.7 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

5.8 Αίτηση πρώην συζύγου ασφαλισμένου για χορήγηση βεβαίωσης διαγραφή τέκνου της

Θέμα 6ο: Σχετικά με την επικαιροποίηση της Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ , Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα

8.1 Σχετικά με την έγκριση συμμετοχής για υπηρεσιακό ταξίδι της αντιπροσωπείας ΟΑΤΥΕ

8.2 Σχετικά με το θέμα υπερχρεώσεων αμοιβών ιατρών από Νοσηλευτήριο

8.3 Σχετικά με την επιστολή ασφαλισμένου

8.4 Σχετικά με τα αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές – ορθοδοντικές εργασίες

8.5 Σχετικά με την επιστολή ασφαλισμένης για συμβεβλημένη ιατρό

8.6 Εκποίηση εξοπλισμού του Οργανισμού που βρίσκεται σε αδράνεια

8.7 Σχετικά με τη συνεργασία του Οργανισμού με Γυμνάστρια