ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 56/4-11-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για την εκλογή του νέου ΔΣ της ΠΟΕΠΤΥΜ

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Εγγραφές- Διαγραφές –1  και 1 μέλη αντίστοιχα

4.2 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης   8 ασφαλισμένοι

4.3 Αναστολή καταβολης επικούρησης δικαιοδόχου – 1  σφαλισμένος

4.4 Αίτηση για κατ΄εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ΄εξαίρεση υπαγωγής στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ – 1 ασφαλισμένος

4.5 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

4.6 Αίτηση ασφαλισμένου σχετικά με επιστροφή ποσού που έχει καταβάλει για εισφορά ασθενείας  – 1 ασφαλισμένος

Θέμα 5Ο: Ενημέρωση ΔΣ για τα Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία του μηνός Αυγούστου 2015  (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6Ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Οκτωβρίου 2015 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομκού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με το κόστος του έργου της επικαιροποίησης της Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας ΕΔΟΕΑΠ

7.2 Ορισμός συνεδριάσεων ΔΣ μηνός Δεκεμβρίου 2015

7.3 Σχετικά με το CASH FLOW Νοεμβρίου 2015 και Υπόλοιπα Χρηματικών Διαθεσίμων και Χρεογράφων (31/10/2015)

7.4 Σχετικά με τις υποχρεώσεις της πρώην ΕΡΤ ΑΕ προς τον ΕΔΟΕΑΠ

7.5 Σχετικά με την πώληση εξοπλισμού του Οργανισμού που βρίσκεται σε αδράνεια

7.6 Σχετικά με τα αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές – ορθοδοντικές εργασίες

7.7 Σχετικά με την επιστολή ασφαλισμένης για συμβεβλημένη ιατρό

7.8 Σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών και λήψη απόφασης

7.9 Σχετικά με τη συνεργασία του Οργανισμού με Γυμνάστρια

7.10 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για την εξυπηρέτηση του από συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο

7.11 Ορισμός δικασίμου για την αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης Εκδοτικής Εταιρείας