ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 57/11-11-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για την Πρόσκληση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Θέμα 3ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων  €2.817,65

4.2.2   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €750,49

4.2.3   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων  €12.601,72

4.2.4   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €3.935,54

4.2.5   Εξόφληση διαγνωστικών κέντρων – ιατρών €114.396,47

4.3     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.4     Σχετικά με θέματα περίθαλψης ασφαλισμένων

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Διαγραφές- Επανεγγραφές –3  και 2 μέλη αντίστοιχα

5.2 Απονομή επικούρησης – προσωρινή επικούρηση  – 9 ασφαλισμένοι

5.3 Απόδοση τμήματος επικούρησης για συνταξιοδότηση από ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ – 1  σφαλισμένος

5.4 Επανυπολογισμός απόδοσης τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ λόγω προσκόμισης νέων στοιχείων – 1 ασφαλισμένος

5.5 Επαναχορήγηση επικούρησης – 1 ασφαλισμένος

5.6 Αναστολή συνταξιοδότησης – 2 ασφαλισμένοι

5.7 Τακτοποίηση εισφορών από εκδοτική εταιρεία και ασφάλιση απασχολουμένων

5.8 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

Θέμα 6Ο: Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7Ο: Μεταβολές στο Οργανόγραμμα του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8Ο: Αποζημιώσεις Διοίκησης, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Διεύθυνσης (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα

10.1 Σχετικά με τις αιτήσεις υπαγωγής εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης

10.2 Παροχή γενικού δικαστικού πληρεξουσίου προς τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού

10.3 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Οργανισμού για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου

10.4 Έγκριση μετάβασης δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και επαναχορήγηση σχετικής ειδικής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο Αθηνών

10.5 Σχετικά με το θέμα των οφειλών προς το Διαγνωστικό Κέντρο και Νοσηλευτήριο

10.6 Σχετικά με την επιστολή από το Νοσηλευτήριο για την αποζημίωση της μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας

10.7 Σχετικά με την προσθήκη οδοντοτεχνικών εργασιών και υλικών στο σχετικό τιμοκατάλογο

10.8 Σχετικά με την επιστολή ασφαλισμένης για διενέργεια εξέτασης σε κρατικό νοσοκομείο

10.9 Σχετικά με την επιστολή ασφαλισμένου για την εξυπηρέτησή του από συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο

Θέμα 11ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών

11.1 Σχετικά με την καταβολή ποσού για επίδοση δικογράφων ύψους ποσού €2.672,34