ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 60/24-11-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο: Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4ο: Εξορθολογισμός μισθολογικού κόστους για το Διοικητικό-Νοσηλευτικό-Παραϊατρικό προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Αρμόδια Επιτροπή, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5ο: Εξορθολογισμός επικουρικών συντάξεων ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Αρμόδια Επιτροπή, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6Ο: Ένταξη εισροών χρηματικών διαθεσίμων μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

7.1 Σχετικά με παραχώρηση αίθουσας για Συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογικής Υπερθερμίας

7.2 Σχετικά με λογιστική συμφωνία και τακτοποίηση οφειλής με Νοσηλευτήριο

7.3 Σχετικά με λογιστική συμφωνία με Νοσηλευτήριο

7.4 Σχετικά με παραλαβή παραδοτέου Α’ φάσης έργου «Αποτίμηση ευπαθειών της εσωτερικής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ και δοκιμών παρείσδυσης της διαδικτυακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

7.5 Σχετικά με ετήσια ανανέωση σύμβασης συντήρησης Προγράμματος Πρωτοκόλλου

7.6 Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

7.7 Σχετικά με διακοπή παροχής υπηρεσιών από Διαγνωστικό Κέντρο

7.8 Σχετικά με επιστολή από Νοσηλευτήριο για αποπληρωμή οφειλών

7.9 Ενημέρωση Δ.Σ για πορεία ρυθμίσεων οφειλών και υποβολή καταστάσεων εισφορών 3%

7.10 Σχετικά με αίτημα εργαζόμενης για προκαταβολή αποδοχών