ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 61/25-11-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για Ημερολόγιο Δικασίμων Δεκεμβρίου 2015

Θέμα 3ο: Θέματα Εσόδων

 Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.3     Προτεινόμενες εξετάσεις για ένταξη στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ

4.4     Σχετικά με θέματα νοσηλειών ασφαλισμένων

4.5     Σχετικά με πραγματοποίηση μικρών θεραπευτικών οφθαλμολογικών πράξεων

4.6     Σχετικά με θέματα ακοστολόγητων εξετάσεων σε ασφαλισμένους του Οργανισμού

Θέμα 5ο: Σχετικά με παραλαβή παραδοτέων Ε’ φάσης (Δοκιμές-Έλεγχοι), Η’ φάσης (Σχεδιασμός πλάνου διάδοσης αποτελεσμάτων), Θ’ φάσης (Ανάπτυξη διαδικασιών Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) του έργου «Διαδικτυακή πλατφόρφμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ) (Εισηγητής:Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Σχετικά με παραλαβή παραδοτέων ΣΤ’ φάσης (Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών), Ι’ φάσης (Ενέργειες προβολής και προώθησης) του έργου «Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ)(Εισηγητής: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Σχετικά με παραλαβή παραδοτέων Ζ’ φάσης (Δοκιμαστική πιλοτική λειτουργία, υποστήριξη χρηστών και παραγωγική λειτουργία) και Οριστική Παραλαβή του έργου «Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8Ο: Σχετικά με υπογραφή σύμβασης SLA (Εξασφάλιση παρεχομένων υπηρεσιών) για το έργο «Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»(Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΠΠΕ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

9.1 Μεταβολές -4 ασφαλισμένοι

9.2 Διαγραφές -5 ασφαλισμένοι

9.3 Επανεγγραφή -1 ασφαλισμένη

9.4 Απονομή Επικούρησης και Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης -6 ασφαλισμένοι

9.5 Μείωση Επικούρησης Δικαιοδόχου -1 ασφαλισμένη

9.6 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

9.7 Υπαγωγή στην Ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω Εργασίας σε Εβδομαδιαία Εφημερίδα -3 ασφαλισμένοι

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

10.1   Σχετικά με διακοπή παροχής υπηρεσιών από Διαγνωστικό Κέντρο

10.2   Σχετικά με έγγραφο Υπουργείου Εργασίας για Παροχή στοιχείων σχετικών με την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος