ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 63/9-12-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για απολογισμό δικασίμων Νοεμβρίου 2015

2.2 Σχετικά με εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογικής Υπερθερμίας

2.3 Ενημέρωση για την έναρξη συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Γ’ τριμήνου 2015

Θέμα 3ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Δημόσιων Νοσοκομείων €78,36

4.2.2   Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων  €15.803,15

4.2.3   Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Ιδιωτικών Νοσοκομείων €7.338,22

4.2.4   Εξόφληση διαγνωστικών-ιατρών €47.323,75

4.3     Σχετικά με αίτημα φαρμακευτικής περίθαλψης ασφαλισμένης

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές-1 ασφαλισμένος

5.2 Διαγραφές-5 ασφαλισμένοι

5.3 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης –4 ασφαλισμένοι

5.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης-1 ασφαλισμένη

5.5 Απόδοση τμήματος επικούρησης για συνταξιοδότηση από ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ – 1 ασφαλισμένος

5.6 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

5.7 Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης-2 ασφαλισμένοι

5.8 Συνέχιση ασφάλισης ενηλίκων τέκνων λόγω σπουδών-2 ασφαλισμένοι

5.9 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα-12 ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο: Σχετικά με παραλαβή παραδοτέων Ε’ φάσης (Δοκιμές-Έλεγχοι), Θ’ φάσης (Σχεδιασμός πλάνου διάδοσης αποτελεσμάτων), Η’ φάσης (Ανάπτυξη διαδικασιών Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών του έργου «Διαδικτυακή πλατφόρφμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ) (Εισηγητής:ΕΠΠΕ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Σχετικά με παραλαβή παραδοτέων ΣΤ’ φάσης (Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών), Ι’ φάσης (Ενέργειες προβολής και προώθησης του έργου «Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ)(Εισηγητής: ΕΠΠΕ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Σχετικά με παραλαβή παραδοτέων Ζ’ φάσης (Δοκιμαστική πιλοτική λειτουργία, υποστήριξη χρηστών και παραγωγική λειτουργία)και οριστική παραλαβή του έργου «Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: ΕΠΠΕ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9Ο: Σχετικά με υπογραφή σύμβασης SLA (Εξασφάλιση παρεχομένων υπηρεσιών) για το έργο «Διαδικτυακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»(Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΠΠΕ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 10Ο: Ενημέρωση ΔΣ για Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία μηνός Σεπτεμβρίου 2015 (Εισηγητής και υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 11Ο: Σχετικά με κατανομή ΕΛΑ.ΗΤ. Νοεμβρίου 2015 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού και Προϊστάμενος Λογιστηρίου)


Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

12.1  Ενημέρωση Δ.Σ για πορεία ρυθμίσεων οφειλών και υποβολή καταστάσεων εισφορών 3%

12.2 Διευκρινίσεις επί της απόφασης της ΣΔΣ 60/24-11-2015 για εξορθολογισμό επικουρικών συντάξεων

12.3 Σχετικά με εξώδικο από Διαγνωστικό Κέντρο

12.4 Σχετικά με εκπτώσεις γυμναστηρίων για υπηρεσίες ασφαλισμένων

12.5 Σχετικά με CASH FLOW Δεκεμβρίου 2015 και υπόλοιπα χρηματικών διαθεσίμων και χρεογράφων

12.6 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 30-11-2015 έως και 4-12-2015

12.7 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων μικροβιολογικών εξετάσεων

12.8 Αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

12.9 Σχετικά με επιστολές ασφαλισμένων για θέματα παροχής υπηρεσιών ορθοδοντικού ΕΔΟΕΑΠ

12.10 Σχετικά με πώληση εξοπλισμού σε αδράνεια

Θέμα 13ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

13.1  Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, μηνός Απριλίου 2015, ύψους € 166.749,29.