ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 64/16-12-2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Σχετικά με πρόσκληση από ΑΠΕ-ΜΠΕ σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του

2.2 Πρόσκληση του ΠΣΑΤ για τη γιορτή των κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού

2.3 Ενημέρωση για την επόμενη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του Δ’ τριμήνου 2015

Θέμα 3ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,  Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2  Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

  • Εξόφληση διαγνωστικών-ιατρών € 29.065

4.3     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές- 1 ασφαλισμένη

5.2 Εγγραφές-3 ασφαλισμένοι

5.3 Επανεγγραφές-3 ασφαλισμένοι

5.4 Διαγραφές- 3 ασφαλισμένοι

5.5 Προκαταβολή Εφάπαξ Οικονομικής Ενίσχυσης λόγω Συνταξιοδότησης-1 ασφαλισμένη

5.6 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης-3 ασφαλισμένοι

5.7 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων-2 ασφαλισμένοι

5.8 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας-1 ασφαλισμένη

5.9 Ακύρωση τακτοποίησης εισφορών από ΜΜΕ και ασφάλισης-1 ασφαλισμένη

5.10 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

5.10.1 Εξ ολοκλήρου υπαγωγή στο κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ-1ασφαλισμένος

5.10.2 Συνέχιση ασφάλισης ενηλίκων τέκνων -15 ασφαλισμένοι

Θέμα 6Ο: Ανανεώσεις συμβάσεων συνεργαζόμενων Ιατρών και Συνεργατών (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7Ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8Ο: Σχετικά με Τακτικό Έλεγχο Διαχειριστικής Χρήσης 2015 ( Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9Ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Γ’ Τρίμηνο 2015 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

10.1    Σχετικά με εφαρμογή νέου Μισθολογίου για Διοικητικό-

Νοσηλευτικό-Παραϊατρικό Προσωπικό

10.2 Συνεδριάσεις ΔΣ Ιανουαρίου 2016

10.3    Σχετικά με τη διακοπή συνεργασίας με Διαγνωστικό Κέντρο

10.4    Σχετικά με απόδοση δαπανών σε πρώην σύζυγο άμεσου μέλους

10.5 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 7-12-2015 έως και 11-12-2015

10.6 Αναπλήρωση Γεν. Διευθυντή κατά το διάστημα κανονικής αδείας του

10.7 Σχετικά με απάντηση για ώρα εκτέλεσης συναλλαγών πώλησης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

10.8 Σχετικά με έγγραφο υπουργείου Εργασίας για παροχή στοιχείων σχετικών με την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος

10.9Σχετικά με παροχή υπηρεσιών Υγείας σε ιατρούς ΕΔΟΕΑΠ εντός Οργανισμού για έκτακτα περιστατικά

Θέμα 11ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

11.1    Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού € 147.906,39 βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών.