ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 65/21/12/2015

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο: Ενημέρωση ΔΣ για την Έκθεση Τακτικού Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών ΣΟΛ για τη χρήση 2014 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4ο: Έκθεση Διεύθυνσης για τη χρήση 2014 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

5.1 Αναπλήρωση Γεν. Διευθυντή κατά το διάστημα κανονικής αδείας του

5.2 Σχετικά με ώρα εκτέλεσης συναλλαγών πώλησης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

5.3 Σχετικά με έγγραφο Υπουργείου για παροχή στοιχείων σχετικών με την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος

5.4 Σχετικά με παροχή υπηρεσιών Υγείας σε ιατρούς ΕΔΟΕΑΠ εντός Οργανισμού για έκτακτα περιστατικά

5.5 Σχετικά με την πώληση εξοπλισμού του Οργανισμού που βρίσκεται σε αδράνεια

5.6 Επιστολές ασφαλισμένων σχετικά με θέματα εξυπηρέτησης από εργαζόμενους του ΕΔΟΕΑΠ

5.7 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού Αγγελιοσήμου

5.8 Ανανέωση σύμβασης συντήρησης οδοντιατρικού προγράμματος