ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 1/5-1-2016

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την αγωγή του ΕΔΟΕΑΠ κατά της ΤτΕ

2.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την ετήσια γιορτή και κοπή πίτας της ΕΣΗΕΜΘ

2.3 Σχετικά με κοπή πίτας για το προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 3Ο: Σχετικά με έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4Ο: Σχετικά με έγγραφο ΕΣΗΕΑ για διαγραφή ανέργων, περικοπές παροχών και μειώσεις επικουρήσεων (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5Ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής,, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 6ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

6.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

6.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

6.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων €2.179,96

6.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €12.857,12 6.2.3 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €947,70

6.2.4 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €58.802,06

6.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 7ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

7.1 Διαγραφές-5 ασφαλισμένοι

7.2 Εγγραφές μελών-3 ασφαλισμένοι

7.3 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης-8 ασφαλισμένοι

7.4 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα

7.4.1 Εξ ολοκλήρου υπαγωγή στο κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ-5 ασφαλισμένοι

7.4.2 Συνέχιση εξ ολοκλήρου ασφάλισης–1 ασφαλισμένος

7.4.3 Συνέχιση ασφάλισης ενηλίκων τέκνων-9 ασφαλισμένοι

7.5 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

8.1 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με αποστολή εξώδικου σε Νοσηλευτήριο

8.2 Σχετικά με διευκρινίσεις Ελεγκτή Οδοντίατρου για ζητήματα που αναφέρονται στις παρατηρήσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής

8.3 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 21 έως και

31-12-2015

8.4    Αίτημα ασφαλισμένης για ενδοδοντικές θεραπείες

Θέμα 9ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

9.1     Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής φαρμάκων υψηλού κόστους, μηνός Μαΐου 2015, ύψους € 9.051,15

9.2     Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής φαρμάκων υψηλού κόστους, μηνός Ιουνίου 2015, ύψους € 5.505,93

9.3     Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής φαρμάκων υψηλού κόστους, μηνός Ιουλίου 2015, ύψους € 7.188,63

9.4     Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής φαρμάκων υψηλού κόστους, μηνός Αυγούστου 2015, ύψους € 5.353,47

9.5     Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής φαρμάκων υψηλού κόστους, μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ύψους € 6.480,53

9.6     Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής φαρμάκων υψηλού κόστους, μηνός Οκτωβρίου 2015, ύψους € 6.531,53

9.7     Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής φαρμάκων υψηλού κόστους, μηνός Νοεμβρίου 2015, ύψους € 9.252,00

9.8     Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά φαρμάκων υψηλού κόστους μηνός Ιουνίου 2015 € 426,93

9.9     Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά φαρμάκων υψηλού κόστους μηνός Ιουλίου 2015 € 494,62

9.10    Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά φαρμάκων υψηλού κόστους μηνός Αυγούστου 2015 € 424,93

9.11    Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά φαρμάκων υψηλού κόστους μηνός Σεπτεμβρίου 2015 € 424,93

9.12    Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά φαρμάκων υψηλού κόστους μηνός Οκτωβρίου 2015 € 424,93