ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 2/13-1-2016

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.4 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με τις εξελίξεις για το νέο Ασφαλιστικό

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

3.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων €4.529,2

3.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €47.177,94

3.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €8.696,99

3.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €9,9

3.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €36.343,27

3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4Ο: Σχετικά με  επιστολή ΕΠΗΕΑ αναφορικά με αποφάσεις Δ.Σ. για μειώσεις επικουρήσεων και μισθών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5Ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Δεκεμβρίου 2015 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομκού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 6ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

6.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι

6.2 Διαγραφές – 6 ασφαλισμένοι

6.3 Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας – 2 ασφαλισμένοι – πλασματικού χρόνου τέκνων – 1 ασφαλισμένος

6.4 Απονομή επικούρησης – 4 ασφαλισμένοι

6.5 Αίτηση για καταβολή υπόλοιπου εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 1 ασφαλισμένη

6.6 Αιτήσεις για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ – 2 ασφαλισμένοι

6.7 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα – 12 ασφαλισμένοι

6.8 Αίτηση ασφαλισμένου για επιστροφή εισφορών

6.9 Αίτηση ασφαλισμένης για καταβολή μειωμένης εισφοράς ασθένειας

Θέμα 7Ο: Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

8.1 Ενημέρωση ΔΣ Ενώσεων σχετικά με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την αγωγή του ΕΔΟΕΑΠ κατά της ΤτΕ

8.2 Σχετικά με το CASH FLOW Ιανουαρίου 2016 και Υπόλοιπα Χρηματικών Διαθεσίμων και Χρεογράφων (31/12/2015)

8.3 Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 1-1-2016 έως 10-1-2016

8.4 Σχετικά με πετρελαιοκινητήρα πυρόσβεσης στο κτίριο Σισίνη

8.5 Σχετικά με απάντηση ΙΚΑ –ΕΤΑΜ για τη χορήγηση ασφαλιστικών ενημεροτήτων

8.6 Σχετικά με κατάργηση γραμμής σύνδεσης VDSL

8.7 Σχετικά με εισήγηση για Φυσικοθεραπείες κατ΄οίκον

8.8 Σχετικά με διευκρινήσεις για εξέταση δειγμάτων του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο

8.9 Σχετικά με διαπραγμάτευση με Νοσηλευτήριο

8.10 Σχετικά με την παραλαβή των παραδοτέων Α’ και Β’ φάσης και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Αποτίμηση ευπαθειών της εσωτερικής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ και δοκιμών παρείσδυσης της διαδικτυακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ».

8.11 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης Οδοντιατρικού Προγράμματος

8.12 Σχετικά με έγγραφο Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα που αφορούν το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.)

8.13 Σχετικά με ασφαλιστική υπόθεση ασφαλισμένου

8.14 Σχετικά με επιστολές ασφαλισμένων για μειώσεις επικουρήσεων και χορήγηση πρακτικών Δ.Σ.