ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 3/20-1-2016

 

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.5 Ενημέρωση ΔΣ για προσδιορισμό δικασίμου για αίτηση ακύρωσης του ΕΔΟΕΑΠ κατά ΑΠΔΠΧ

2.6 Σχετικά με αναγνώριση προϋπηρεσίας παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

3.3 Ενημέρωση για καταχώρηση παραστατικών του νοσηλευτηρίου

3.4 Σχετικά με θεραπεία ασφαλισμένης Στέκα Μαρίας

3.5 Παρατάσεις νοσηλειών

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές – 3 ασφαλισμένοι

4.2 Εγγραφές μελών-2 ασφαλισμένοι

4.3 Διαγραφές –4 ασφαλισμένοι

4.4 Επανεγγραφή μελών –2 ασφαλισμένοι

4.5 Απονομή επικούρησης-7 ασφαλισμένοι

4.6 Απόδοση τμήματος επικούρησης –1 ασφαλισμένη

4.7 Αιτήσεις για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ –1 ασφαλισμένος

4.8 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα –11 ασφαλισμένοι

4.9 Αίτηση ασφαλισμένου για επιστροφή εισφορών 3% για διάστημα που δεν ήταν μέλος ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 5ο: Σχετικά με τα ευρήματα Αποτίμησης ευπαθειών της εσωτερικής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ και δοκιμών παρείσδυσης της διαδικτυακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητές και Υπεύθυνοι: Τομεάρχης Πληροφορικής, Υπεύθυνος Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων)

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

6.1 Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-1-2016 έως 17-1-2016

6.2 Αίτηση χορήγησης πρακτικών ΔΣ για αποχώρηση ΕΔΟΕΑΠ από ΚΟΙΝ. Σ. Ε. Π. “Im 4 u

6.3 Σχετικά με επιστολές ασφαλισμένων για θέματα εξυπηρέτησης από εργαζομένους και συνεργάτες του ΕΔΟΕΑΠ

6.4 Σχετικά με ασφαλιστική υπόθεση ασφαλισμένου

6.5 Σχετικά με επιστολή συμβεβλημένης Ψυχολόγου

6.6 Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

6.7 Αντικατάσταση Συμπιεστή Κλιματιστικής Μονάδας Θεσσαλονίκης

6.8 Επιστολή Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών