ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 4/27-1-2016

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για προσδιορισμό δικασίμου για αίτηση ακύρωσης του ΕΔΟΕΑΠ κατά ΑΠΔΠΧ

2.2 Ενημέρωση ΔΣ για Ημερολόγιο Δικασίμων Φεβρουαρίου 2016

2.3 Ενημέρωση ΔΣ για κήρυξη απεργίας 28-1-2016 από ΠΟΕΣΥ-ΠΟΕΠΤΥΜ

2.4 Ενημέρωση ΔΣ για σύνθεση νέου ΔΣ ΣΕΥΕ & συμμετοχή σε απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 4-2-2016

2.5 Σχετικά με αναγνώριση προϋπηρεσίας παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Θέμα 3Ο:    Σχετικά με απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αγωγή κατά της ΤτΕ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 5ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

5.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

5.3 Ενημέρωση για καταχώρηση παραστατικών Νοσηλευτηρίου

5.4 Σχετικά με θεραπεία ασφαλισμένης

5.5 Παρατάσεις νοσηλειών ασφαλισμένων

Θέμα 6ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

6.1 Μεταβολές –3 ασφαλισμένοι

6.2 Εγγραφές μελών – 5 ασφαλισμένοι

6.3 Διαγραφές – 8 ασφαλισμένοι

6.4 Επανεγγραφή μελών – 3 ασφαλισμένοι

6.5 Απόδοση τμήματος επικούρησης –3 ασφαλισμένοι

6.6 Ρύθμιση οφειλής από αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρήσεις – 1 ασφαλισμένη

6.7 Αιτήσεις για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ –1 ασφαλισμένος

6.8 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα – 14 ασφαλισμένοι

6.9 Αίτηση ασφαλισμένου για ενεργοποίηση της μερίδας του λόγω προβλημάτων υγείας

Θέμα 7ο:     Σχετικά με τα ευρήματα Αποτίμησης ευπαθειών της εσωτερικής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων ΕΔΟΕΑΠ και δοκιμών παρείσδυσης της διαδικτυακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητές και Υπεύθυνοι: Τομεάρχης Πληροφορικής, Υπεύθυνος Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων)

Θέμα 8ο:     Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

8.1 Συνεδριάσεις ΔΣ Φεβρουαρίου 2016

8.2 Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-1-2016 έως 17-1-2016 & 18-1-2016 έως 24-1-2016

8.3 Σχετικά με ασφαλιστική υπόθεση ασφαλισμένου

8.4 Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

8.5 Αντικατάσταση Συμπιεστή Κλιματιστικής Μονάδας Θεσσαλονίκης

8.6 Επιστολή Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών

8.7 Σχετικά με αμοιβή Νομικού για υπόθεση

8.8 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με ανάρτηση Σύμβασης και Πληρωμών για έργο ΕΣΠΑ

8.9 Σχετικά με πληρωμή για ρύθμιση αυθαίρετης κατασκευής στο κτίριο της Ορμινίου (Ν. 4178/2013)

Θέμα 9ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

9.1    Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Πειραιά, μηνός Ιουλίου 2015, ύψους € 7.876,56.

9.2    Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Πειραιά, μηνός Αυγούστου 2015, ύψους € 6.539,07.

9.3    Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Πειραιά, μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ύψους € 6.126,77.