ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 5/4-2-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Απολογισμός δικασίμων μηνός Ιανουαρίου 2016

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων €6.485,22

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €110.573,12

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €2.786,11

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €1.578,98

4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €91.232,27

4.2.6 Εξόφληση ιατρών-διαγνωστικών €38.003,81

4.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.4 Ενημέρωση για τις δαπάνες ειδικών θεραπειών

4.5 Εξετάσεις προτεινόμενες για ένταξη στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ

4.6 Σχετικά με ακοστολόγητες εξετάσεις

4.7 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου του ΕΔΟΕΑΠ για έκδοση εισιτηρίων και παρατάσεις νοσηλείων για νοσηλείες το 2012 σε Νοσοκομείο

4.7 Έγκριση gel και κολλυρίων για σύνδρομο Sjogren

4.8 Απογραφή τιμολογίων ΤΥΠ προς εκκαθάριση

 Θέμα 5ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Εγγραφές μελών – 1 ασφαλισμένος

5.2 Διαγραφές –4 ασφαλισμένοι

5.3 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 20 ασφαλισμένοι

5.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης– 1 ασφαλισμένος

5.5 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων–1 ασφαλισμένη

5.6 Επαναχορήγηση επικούρησης σε ασφαλισμένο

5.7 Αίτηση για κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ’ εξαίρεση ασφάλισης στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ κλ. ΤΣΠΕΑΘ -2 ασφαλισμένοι

5.8 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα –6 ασφαλισμένοι

5.9 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφορών -2 ασφαλισμένοι

5.10 Ασφαλιστική υπόθεση ασφαλισμένου

5.11 Αιτήσεις σχετικά με την προσαρμογή του ποσού επικούρησης -2 ασφαλισμένοι

5.12 Αίτηση ασφαλισμένου για επιστροφή εισφορών 3% για διάστημα που δεν ήταν μέλος του ΕΔΟΕΑΠ

5.13 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα -2 ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο:     Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία Οκτωβρίου 2015 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

 Θέμα 7Ο:    Σχετικά με έγγραφο Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για Μνημόνια Συνεργασίας και Κατάρτιση Μηνιαίων Στόχων (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8ο:     Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

8.1 Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-1-2016 έως 31-1-2016

8.2 Σχετικά με Cash Flow Φεβρουαρίου 2016

8.3 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 31-1-2016

8.4 Σχετικά με την οφειλή ασφαλισμένου

8.5 Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

8.6 Σχετικά με πρόταση ελεγκτή οδοντίατρου για αλλαγές στην κοστολόγηση οδοντιατρικών πράξεων

8.7 Σχετικά με τιμοκατάλογο αμοιβών εμφυτευματολόγου ΕΔΟΕΑΠ

8.8 Σχετικά με Αγορά Αδειών Microsoft Office και χρήση πακέτου Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα

8.9 Ενημέρωση για έλεγχο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας

8.10 Σχετικά με επιστολές ασφαλισμένων για θέματα εξυπηρέτησης από εργαζομένους και συνεργάτες του ΕΔΟΕΑΠ

8.11 Σχετικά με επιστολή συμβεβλημένης Ψυχολόγου

8.12 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής

8.13 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συντήρησης λογισμικού έτους 2016