ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης 6/10-2-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1     Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με περιστατικό παραβίασης υπολογιστικών συστημάτων

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.3 Ενημέρωση για τις δαπάνες ειδικών θεραπειών

4.4 Απογραφή τιμολογίων ΤΥΠ προς εκκαθάριση

4.5 Ορισμός τιμών ΕΔΟΕΑΠ για επεμβάσεις

Θέμα 5ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – 3 ασφαλισμένοι

5.2 Επανεγγραφή μέλους – 2 ασφαλισμένοι

5.3 Διαγραφές – 2 ασφαλισμένοι

5.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 1 ασφαλισμένος

5.5 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα – 7 ασφαλισμένοι

5.6 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής – 2 ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο:     Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία Νοεμβρίου 2015 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7:      Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Ιανουαρίου 2016 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομκού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 8Ο:     Πρόσληψη νοσηλευτών (Εισηγητής: Αρμόδια Επιτροπή, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9ο:     Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 10ο:   Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

10.1 Συνεδριάσεις ΔΣ Μαρτίου 2016

10.2 Σχετικά με διακοπή συνεργασίας με γυμναστή

10.3 Ενημέρωση σχετικά με εγγραφή και καταχώρηση στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ για το έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

10.4 Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-1-2016 έως 31-1-2016 & 1-2-2016 έως 7-2-2016

10.5 Σχετικά με Cash Flow Φεβρουαρίου 2016

10.6 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 31-1-2016

10.7 Σχετικά με την οφειλή ασφαλισμένου

10.8 Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

10.9 Σχετικά με πρόταση ελεγκτή οδοντίατρου για αλλαγές στην κοστολόγηση οδοντιατρικών πράξεων

10.10 Επιστροφή εγγυητικών επιστολών για το έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ\

10.11 Σχετικά με τιμοκατάλογο αμοιβών εμφυτευματολόγου ΕΔΟΕΑΠ

10.12 Σχετικά με Αγορά Αδειών Microsoft Office και χρήση πακέτου Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα

10.13 Ενημέρωση για έλεγχο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας

10.14 Σχετικά με επιστολές ασφαλισμένων για θέματα εξυπηρέτησης από εργαζομένους και συνεργάτες του ΕΔΟΕΑΠ

10.15 Σχετικά με επιστολή συμβεβλημένης Ψυχολόγου & συμβεβλημένου οδοντίατρου

10.16 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής

10.17 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συντήρησης λογισμικού έτους 2016

Θέμα 11ο:   Έγκριση διαφόρων δαπανών (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

11.1   Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Πειραιά, μηνός  Οκτωβρίου 2015, ύψους € 7.431,61