ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 10/2-3-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με συνδιάσκεψη ΠΟΕΣΥ για το Ασφαλιστικό

2.2 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου 2016

2.3 Προτάσεις για απογραφές-επικαιροποιήσεις στοιχείων μελών-μετόχων

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1      Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων €3.875,46

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €46.226,01

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €130.834,84

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €10.909,9

4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €106.681,22

4.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Διαγραφές – 4 ασφαλισμένοι

5.2 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης- προσωρινή επικούρηση – 12 ασφαλισμένοι

5.3 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων -1 ασφαλισμένη

5.4 Αίτηση για καταβολή υπολοίπου εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 1 ασφαλισμένη

5.5 Αίτηση ασφαλισμένης για επίδομα λεχωίδος

5.6 Αίτηση ασφαλισμένης για επίδομα ασθενείας

5.7 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφορών ασθενείας – 3 ασφαλισμένοι

5.8 Επιστροφή ποσού εισφορών από κατ’ εξαίρεση ασφάλιση – 1 ασφαλισμένος

5.9 Αποτελέσματα απογραφής ανέργων μελών έτους 2015

Θέμα 6Ο: Δικαιώματα Ενώσεων για το Γ΄Τρίμηνο 2015 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Προκήρυξη θέσης συνεργασίας με οδοντίατρο

7.2 Διόρθωση απόφασης Δ.Σ. σχετικά με ονοματεπώνυμο αναπληρωτή ελεγκτή ΣΟΛ

7.3 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

7.4 Σχετικά με επερώτηση βουλευτή για θέμα διπλών-τριπλών συντάξεων Βουλευτών –Αιρετών

7.5 Σχετικά με το νέο πλαίσιο συνεργασίας με οδοντιάτρους εντός ΕΔΟΕΑΠ

7.6 Σχετικά με αποστολή αρχείων πληρωμών στην ΕΤΕ (Ethnocredits)

7.7 Σχετικά με Υπουργείο Εργασίας για στοιχεία Business Intelligence

7.8 Σχετικά με στοιχεία για εργαζόμενη

7.9 Σχετικά με εκτυπωτές Μικροβιολογικού-Ακτινολογικού Εργαστηρίου

7.10 Σχετικά με επανέλεγχο ορθότητας βελτιστοποιήσεων θεμάτων ασφαλείας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ

7.11 Σχετικά με υπογραφή σύμβασης με ΦΣ για χορήγηση στοιχείων φαρμακείων-μελών του Συλλόγου

7.12 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με κατάθεση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για περιστατικό παραβίασης υπολογιστικών συστημάτων

7.13 Σχετικά με καταγγελία σύμβασης ακτινολόγου

7.14 Σχετικά με επιστολή ΕΣΗΕΑ για απόδοση Δικαιωμάτων Αγγελιοσήμου

7.15 Ενημέρωση για έλεγχο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας

7.16 Σχετικά με Αγορά Αδειών Microsoft Office και χρήση πακέτου Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα

7.17 Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

7.18 Σχετικά με προσφορές για σύστημα θυροτηλεόρασης για τον 6ο όροφο

7.19 Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 8-2-2016 έως 14-2-2016 & 15-2-2016 έως 21-2-2016 & 22-2-2016 έως 28-2-2016

7.20 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 29-2-2016

7.21 Σχετικά με Cash Flow Μαρτίου 2016

7.22 Σχετικά με ετήσια εισφορά προς ΟΑΤΥΕ

7.23 Σχετικά με αίτημα εργαζόμενης για προκαταβολή αποδοχών

7.24 Συνεργασία με εταιρεία σχετικά με αναλυτές Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

7.25 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συνεργασίας με οφθαλμίατρο

7.26 Σχετικά με επιστολές ασφαλισμένων για θέματα εξυπηρέτησης από εργαζομένους και συνεργάτες του ΕΔΟΕΑΠ

7.27 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου

7.28 Σχετικά με επιστολή συμβεβλημένης ψυχολόγου & συμβεβλημένου οδοντίατρου

7.29 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής

7.30 Αλλαγή ωραρίου ψυχολόγου

7.31 Σχετικά με σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης υποσυστήματος ηλεκτρονικής διανομής αλληλογραφίας

7.32 Σχετικά με επιστολή ΑΤΠΣΥΤΕ για παροχή υπηρεσιών προς ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 8ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

8.1       Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Πειραιά μηνός Δεκεμβρίου 2015, ύψους € 11.048,56

8.2       Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΥΚ) μηνός Ιανουαρίου 2016, ύψους € 5.603,25