ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 11/9-3-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Σχετικά με αποστολή υπενθύμισης απογραφής ανέργων

2.2 Προτάσεις για απογραφές-επικαιροποιήσεις στοιχείων μελών-μετόχων

2.3 Σχετικά με ασφαλισμένους που καλύπτουν θέματα αυξημένου κινδύνου σε χώρους υγιεινής και ασφάλειας

Θέμα 3ο:     Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 4Ο:    Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Φεβρουαρίου 2016 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομκού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 5ο:     Διάφορα θέματα

5.1 Σχετικά με εξώδικο από Φαρμακευτικό Σύλλογο

5.2 Σχετικά με εξώδικο-καταγγελία σύμβασης από νοσηλευτήριο

5.3 Παροχή πληρεξουσιότητας για επαλήθευση απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ στην πτώχευση εταιρείας

5.4 Σχετικά με αμοιβή γυμνάστριας

5.5 Σχετικά με το πλαίσιο συνεργασίας με οδοντιάτρους εντός ΕΔΟΕΑΠ

5.6 Σχετικά με αποστολή αρχείων πληρωμών στην ΕΤΕ (Ethnocredits)

5.7 Σχετικά με στοιχεία για εργαζόμενη

5.8 Σχετικά με υπογραφή σύμβασης με ΦΣ για χορήγηση στοιχείων φαρμακείων-μελών του Συλλόγου

5.9 Ενημέρωση για έλεγχο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας

5.10 Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

5.11 Σχετικά με εκτυπωτές Μικροβιολογικού-Ακτινολογικού Εργαστηρίου

5.12 Σχετικά με καταγγελία σύμβασης ακτινολόγου

5.13 Σχετικά με Αγορά Αδειών Microsoft Office και χρήση πακέτου Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα

5.14 Σχετικά με σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης υποσυστήματος ηλεκτρονικής διανομής αλληλογραφίας

5.15 Σχετικά με προσφορές για σύστημα θυροτηλεόρασης για τον 6ο όροφο

5.16 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συνεργασίας με οφθαλμίατρο

5.17 Σχετικά με επιστολές ασφαλισμένων για θέματα εξυπηρέτησης από εργαζομένους και συνεργάτες του ΕΔΟΕΑΠ

5.18 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής

5.19 Σχετικά με ετήσια εισφορά προς ΟΑΤΥΕ

5.20 Σχετικά με επιστολή ΑΤΠΣΥΤΕ για παροχή υπηρεσιών προς ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ

5.21 Σχετικά με λογιστική συμφωνία με διαγνωστικό κέντρο και με νοσηλευτήριο

5.22 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου

5.23 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού Αγγελιοσήμου