ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 12/10-3-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1     Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.3 Παρατάσεις νοσηλειών ασφαλισμένων

4.4 Συνέχιση φυσικοθεραπειών ασφαλισμένης

Θέμα 5ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Διαγραφές – 12 ασφαλισμένοι

5.2 Ασφαλιστική περίπτωση συζύγου ασφαλισμένου

5.3 Αίτηση ασφαλισμένης για επανεξέτασης οφειλής λόγω διαγραφής

5.4 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφορών ασθενείας – 1 ασφαλισμένος

5.5 Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας -5 ασφαλισμένοι

5.6 Αίτηση για εξαγορά κενού χρόνου – 1 ασφαλισμένος

5.7 Αίτηση για εξαγορά χρόνου ανατροφής τέκνων – 1 ασφαλισμένη

5.8 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης- προσωρινή επικούρηση – 6 ασφαλισμένοι

5.9 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων -1 ασφαλισμένη

5.10 Καταβολή αναδρομικού ποσού επικούρησης δικαιοδόχου

5.11 Διάφορα ασφαλιστικά – 16 ασφαλισμένοι

 Θέμα 6ο:   Διάφορα θέματα

6.1     Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων

29-2-2016 έως 6-3-2016

Θέμα 7ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών

7.1       Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Πειραιά μηνός Ιανουαρίου 2016, ύψους € 8.703,20

7.2       Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού € 413.912,79 βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών.