ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 13/16-3-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ορισμός Υπεύθυνου Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων

2.2 Ορισμός νέας Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου

2.3 Προτάσεις για απογραφές-επικαιροποιήσεις στοιχείων μελών-μετόχων

2.4 Σχετικά με ιό στα υπολογιστικά συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 4ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Διαγραφές – 9 ασφαλισμένοι

4.2 Αίτηση για επανεξέταση οφειλής λόγω διαγραφής – 1 ασφαλισμένη

4.3 Αίτηση για εξαγορά χρόνου προαιρετικής ασφάλισης και προσμέτρηση χρόνου λοχείας -1 ασφαλισμένη

4.4 Απονομή επικούρησης – προσωρινή επικούρηση – 2 ασφαλισμένοι

4.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 3 ασφαλισμένοι

4.6 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων – 1 ασφαλισμένος

4.7 Καταβολή αναδρομικού ποσού επικούρησης δικαιοδόχου

4.8 Διάφορα ασφαλιστικά – 3 ασφαλισμένοι

4.9 Αίτηση για καταβολή εισφοράς ασθενείας ασφαλισμένης

4.10 Αίτηση ασφαλισμένης για επίδομα ασθενείας

4.11 Ενημέρωση σχετικά με αίτηση ασφαλισμένης για οικονομική ενίσχυση

Θέμα 5ο:     Απογραφή ειδών καταστήματος αλληλεγγύης κτιρίου Ορμινίου (Εισηγητής: Πρόεδρος, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής, Τομεάρχης Διοικητικού & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 6ο:     Διάφορα θέματα

6.1 Σχετικά με συνεργασία με Γυμναστή

6.2 Σχετικά με ερώτηση βουλευτή για απονομή συντάξεων

6.3 Συνεδριάσεις ΔΣ Απριλίου 2016

6.4 Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 7-3-2016 έως 13-3-2016

6.5 Σχετικά με ετήσια εισφορά προς ΟΑΤΥΕ

6.6 Σχετικά με εξώδικο-καταγγελία σύμβασης από νοσηλευτήριο

6.7 Σχετικά με Αγορά Αδειών Microsoft Office και χρήση πακέτου Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα

6.8 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής

6.9 Σχετικά με λογιστική συμφωνία με διαγνωστικό κέντρο και με νοσηλευτήριο

6.10 Σχετικά με επιστολές ασφαλισμένων για θέματα εξυπηρέτησης από εργαζομένους και συνεργάτες του ΕΔΟΕΑΠ

6.11 Σχετικά με προσφορές για σύστημα θυροτηλεόρασης για τον 6ο όροφο

6.12 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για παροχή υπηρεσιών από νοσηλευτήριο

6.13 Σχετικά με επιτροπή παραλαβής έργου επανελέγχου ορθότητας βελτιστοποιήσεων θεμάτων ασφαλείας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ

Θέμα 7:      Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

7.1     Σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων