ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 14/23-3-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Σχετικά με Κατανομή Αγγελιοσήμου από ΕΤΑΠ ΜΜΕ μηνός Μαρτίου 2016

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €2.605,50

4.2.2 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €40049,77

4.2.3 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €9.284,56

4.2.4 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €70.578,83

4.3 Προκαταβολές σε ΦΣ

4.4 Σχετικά με ακοστολόγητες εξετάσεις

4.5 Έλεγχος γενετικής βάσης οστικού μεταβολισμού

4.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – 1 ασφαλισμένος

5.2 Διαγραφές – 5 ασφαλισμένοι

5.3 Απονομή επικούρησης – προσωρινή επικούρηση – 7 ασφαλισμένοι

5.4 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

5.5 Αναπροσαρμογή επικούρησης ασφαλισμένης

5.6 Αίτηση για εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας -1 ασφαλισμένος

5.7 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλών εισφοράς ασθενείας – 3 ασφαλισμένοι

5.8 Επανεξέταση οφειλών λόγω διαγραφής -1 ασφαλισμένος

5.9 Διάφορα ασφαλιστικά – 6 ασφαλισμένοι

5.10 Αίτηση ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής ποσού εξαγοράς

5.11 Αίτηση ασφαλισμένης για χορήγηση επιδόματος ασθενείας

5.12 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 2 ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο:     Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 7ο:     Σχετικά με Όργανα και Ρόλους Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων Πληροφοριακών Συστημάτων (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 8ο:     Ενημέρωση από ΕΔΕΚΤ για Ετήσιο Απολογισμό Χαρτοφυλακίου 2015 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 9ο:     Διάφορα θέματα

9.1 Σχετικά με παροχή Ειδικής Πληρεξουσιότητας για την είσπραξη ποσού € 63.140,88 κατά τη διανομή πτωχευτικής περιουσίας ανώνυμης εταιρείας

9.2 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής

9.3 Σχετικά με ανανέωση μισθωτηρίου ακινήτου Καλλιθέας

9.4 Σχετικά με Διευθυντή Θεραπευτικού Γυμναστηρίου

9.5 Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14-3-2016 έως 20-3-2016

9.6 Σχετικά με συνεργασία με εταιρεία

9.7 Σχετικά με Αγορά Αδειών Microsoft Office και χρήση πακέτου Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα

9.8 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για παροχή υπηρεσιών από συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή

9.9 Πώληση εξοπλισμού του Οργανισμού που βρίσκεται σε αδράνεια

9.10 Σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος Μικροβιολογικών Εξετάσεων

9.11 Σχετικά με υπογραφή σύμβασης τεχνικής υποστήριξης διανομής αλληλογραφίας