ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 7/17-2-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.3 Ενημέρωση για τις δαπάνες ειδικών θεραπειών

4.4 Πρόταση συνεργασίας με Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα

4.5 Ανανέωση εντολής σύμβασης νοσηλευτηρίου

4.6 Σχετικά με προϋποθέσεις αποζημίωσης εμβολίων απευαισθητοποίησης

4.7 Σχετικά με δαπάνη παρακλινικής εξέτασης

Θέμα 5ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – 3 ασφαλισμένοι

5.2 Επανεγγραφή μέλους – 1 ασφαλισμένη

5.3 Διαγραφές – 4 ασφαλισμένοι

5.4 Αίτηση για καταβολή εισφοράς ασθενείας ασφαλισμένης

5.5 Αιτήσεις ανέργων μελών για διακανονισμό οφειλής εισφορών ασθενείας -6 ασφαλισμένοι

5.6 Συμπληρωματικά ποσά χρήσης ΤΥΠ ασφαλισμένων -6 ασφαλισμένοι

5.7 Απονομή επικούρησης – προσωρινή επικούρηση – 1 ασφαλισμένος

5.8 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ – 1 ασφαλισμένος

5.9 Αίτηση για κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ’ εξαίρεση ασφάλισης στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ κλ ΤΣΠΕΑΘ – 3 ασφαλισμένοι

5.10 Διάφορα Ασφαλιστικά Θέματα – 10 ασφαλισμένοι

5.11 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 20 ασφαλισμένοι

Θέμα 6Ο:    Σχετικά με Τακτικό Έλεγχο Διαχειριστικής Χρήσης 2015 (Εισηγητής: Αρμόδια Επιτροπή, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 7Ο:    Σχετικά με έγγραφο από Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης για αποστολή στοιχείων στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Μίας Στάσης ΥΕΚΑ» (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8ο:    Διάφορα θέματα (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνοι: Αρμόδιοι Τομεάρχες)

8.1 Ενημέρωση σχετικά με επιστολή προς Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για ανάρτηση στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ

8.2 Σχετικά με συνεργασία με γυμνάστρια και διακοπή συνεργασίας με γυμναστή

8.3 Σχετικά με στοιχεία για εργαζόμενη

8.4 Σχετικά με επανέλεγχο ορθότητας βελτιστοποιήσεων θεμάτων ασφαλείας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ

8.5 Ενημέρωση για έλεγχο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας

8.6 Σχετικά με Αγορά Αδειών Microsoft Office και χρήση πακέτου Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα

8.7 Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

8.8 Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 8-2-2016 έως 14-2-2016

8.9 Σχετικά με καταβολή εγκεκριμένων εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων

8.10 Σχετικά με επιστολές ασφαλισμένων για θέματα εξυπηρέτησης από εργαζομένους και συνεργάτες του ΕΔΟΕΑΠ

8.11 Σχετικά με επιστολή συμβεβλημένης Ψυχολόγου & συμβεβλημένου οδοντίατρου

8.12 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για διακανονισμό οφειλής

8.13 Σχετικά με ετήσια εισφορά προς ΟΑΤΥΕ

8.14 Σχετικά με λογιστική συμφωνία με διαγνωστικό κέντρο

8.15 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συνεργασίας με οφθαλμίατρο

Θέμα 9ο:     Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

9.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Αττικής  μηνός Μαΐου 2015, ύψους € 150.733,10

9.2 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Πειραιά, μηνός  Νοεμβρίου  2015, ύψους € 6.088,90