ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ομιλία του Προέδρου Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ Ευάγγελου Τάτση, στη Βουλή

26/04/2016

Κύριοι Βουλευτές,

 1. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π  είναι Ασφαλιστικός Οργανισμός των Δημοσιογράφων και των Διοικητικών Υπαλλήλων που εργάζονται στον Ημερήσιο Τύπο, την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο. Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π) ιδρύθηκε το έτος 1968. Είναι Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης εποπτευόμενος από το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας και καλύπτει τρεις Κλάδους: την Ασθένεια, την Επικουρική Σύνταξη και την Πρόνοια των μελών των Δημοσιογραφικών Ενώσεων Συντακτών και Προσωπικού Αθηνών και Θεσσαλονίκης καθώς και των οικογενειών τους.
 1. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π  είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού νομού (ΑΝ 248/1967), τις διατάξεις του καταστατικού του καθώς και από αυτές περί αλληλοβοηθητικών σωματείων. Επισημαίνεται ότι ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π δεν χρηματοδοτείται, ούτε επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 3425/Γ1-583-21/4/2011 έγγραφο της ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
 1. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά διετία από τις Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων που συμμετέχουν σε αυτόν και συγκεκριμένα των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών & Μακεδονίας/Θράκης και των Ενώσεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών & Μακεδονίας/Θράκης.
 1. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π δεν επιβαρύνει, όπως και παραπάνω ανέφερα, έστω και στο ελάχιστο τον κρατικό προϋπολογισμό. Στους πόρους του δεν προβλέπεται εργοδοτική εισφορά παρά μόνο εισφορά εργαζομένων. Αντί εργοδοτικής εισφοράς έχει το θεσμοθετημένο έσοδο του αγγελιοσήμου.
 1. Το αγγελιόσημο θεσμοθετήθηκε από το έτος 1941. Μετά την κατά το έτος 1967 κατάργηση και ιδιοποίηση από το Κράτος του Λαχείου Συντακτών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. (σήμερα «Κρατικό Λαχείο») βασικό μέχρι τότε έσοδο των ταμείων των εργαζομένων στον Τύπο, και μπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης τους μετά την παρέμβαση του Κράτους, προβλέφθηκε για τον νεοσύστατο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π, ως πόρος για τη λειτουργία του, το έσοδο του αγγελιοσήμου.
 1. Το αγγελιόσημο αποτελεί ιδιότυπο ασφαλιστικό πόρο που δεν συνιστά ούτε εύνοια ούτε προνόμιο προς τους εργαζομένους του Τύπου, αλλά αφ’ ενός υποκαθιστά την κρατική επιχορήγηση που ΔΕΝ λαμβάνει ο ασφαλιστικός Οργανισμός από το Κράτος και αφ’ ετέρου την εργοδοτική εισφορά. Η διπλή αυτή λειτουργία του, καθιστά το αγγελιόσημο ξεχωριστή, ειδική κατηγορία σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο πόρο του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Για το λόγο μάλιστα αυτό έχει χαρακτηριστεί και ως εισφορά υπό ευρύτερη έννοια (ΣτΕ 1387/2007, 3464/2008, 2832/2010 κ.α.), ακριβέστερος δε χαρακτηρισμός αυτού είναι ο όρος «οιονεί εργοδοτική εισφορά» όπως τον έχει υιοθετήσει πρόσφατα και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (έγγραφο της 9-4-2015). Η δε ιδιοτυπία του πόρου αυτού εξηγείται από τις εντελώς ιδιαίτερες περιστάσεις υπό τις οποίες διαμορφώθηκε ιστορικά η κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων στον Τύπο.
 1. Το αγγελιόσημο δεν συνιστά φόρο (άμεσο ή έμμεσο) ούτε τέλος, όπως έχει πλειστάκις κριθεί δικαστικά. Επιβάλλεται με καθολικό τρόπο επί των διαφημίσεων στον τύπο και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούν οι διαφημιζόμενοι ως μέσο για την προβολή τους, κάνοντας χρήση της εργασίας των εργαζομένων στον τύπο προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της διαφήμισης.
 1. Το προτεινόμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο αφανίζει κυριολεκτικά τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία αφού στο άρθρο 38, παρ.9 καταργεί το βασικό πόρο μας, το αγγελιόσημο, οδηγώντας τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π σε άμεσο «κλείσιμο» και στερώντας στους 18.500 ασφαλισμένους του, το δικαίωμα της αξιοπρεπούς περίθαλψης και επικουρικής σύνταξης.
 1. Στην ουσία το νομοσχέδιο αυτό ακυρώνει βίαια τον μόχθο των ανθρώπων του δημοσιογραφικού κλάδου που εδώ και μισό αιώνα και κάτω από αντίξοες συνθήκες, δημιούργησαν, συντήρησαν και βελτίωσαν ένα Ταμείο το οποίο αποτελεί ακόμη και στα ύστερά του πανευρωπαϊκό πρότυπο.
 1. Είναι περίεργο και προβληματίζει το γεγονός ότι η Κυβέρνηση, ενώ προσπαθεί να περιορίσει το δημοσιονομικό κόστος, καταργεί το αγγελιόσημο, και προσθέτει στο Κράτος επιπλέον ανελαστικές υποχρεώσεις που φτάνουν ετησίως, μαζί με τις κύριες συντάξεις που χορηγεί το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, 100 εκατομμύρια ευρώ.
 1. Επιπλέον είναι αντιφατικό μια κυβέρνηση, να προωθεί σχέδιο καταστροφής Ταμείων τα οποία δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και επιδιώκει την εξαθλίωση των ασφαλισμένων τους, με το πρόσχημα της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ουσιαστικά, στην περίπτωση του Κλάδου μας, βλέπουμε τον διακαή πόθο των κυβερνώντων να υφαρπάξουν τα εναπομείναντα αποθεματικά των Ταμείων μας (1,5δις έχει κλαπεί μέσω «κουρέματος» από το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και 100 εκατομμύρια από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π). Εδώ βλέπουμε την πρόθεση της καταλήστευσης όχι μόνο της κινητής αλλά και της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων μας.

 1. Τέλος με κάθε πρόσφορο μέσο πρέπει να αποτραπεί η ψήφιση αυτού του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που ουσιαστικά αφανίζει τον δημοσιογραφικό κλάδο.

Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεση σας.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΟΕΑΠ

Ευάγγελος Τάτσης