ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 15/30-3-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Απολογισμός Δικασίμων Μαρτίου 2016

2.2 Ημερολόγιο Δικασίμων Απριλίου 2016

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Σχετικά με κόστος Οδοντιατρικής Περίθαλψης 2012-2015

3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής & Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι

4.2 Επανεγγραφή μέλους – 1 ασφαλισμένος

4.3 Διαγραφές – 5 ασφαλισμένοι

4.4 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης- προσωρινή επικούρηση – 8 ασφαλισμένοι

4.5 Αιτήσεις διακανονισμών οφειλών εισφορών ασθενείας – 6 ασφαλισμένοι

4.6 Έγγραφο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σχετικά με δέσμευση εφάπαξ βοηθήματος για ληξιπρόθεσμα χρέη

4.7 Αιτήσεις σχετικά με την προσαρμογή του ποσού επικούρησης – 4 ασφαλισμένοι

4.8 Εξαγορά χρόνου 7ετίας λόγω δίωξης

4.9 Αίτηση για κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στην Ασφάλιση ΕΔΟΕΑΠ λόγω κατ’ εξαίρεση ασφάλισης στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ κλ. ΤΣΠΕΑΘ -2 ασφαλισμένοι

4.10 Διάφορα ασφαλιστικά – 1ασφαλισμένος

4.11 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα -12 ασφαλισμένοι

Θέμα 5ο:     Διάφορα θέματα

5.1 Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 21-3-2016 έως 27-3-2016

5.2 Σχετικά με Cash Flow Απριλίου 2016

5.3 Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

5.4 Ενημέρωση ΔΣ για λειτουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ

5.5 Ανανέωση σύμβασης για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

5.6 Σχετικά με μείωση αμοιβής για συνεργασία με εταιρεία καταστροφής εγγράφων

5.7 Επιστολή ασφαλισμένου σχετικά με ραντεβού υπερήχων

5.8 Ενημέρωση από τον ΣΕΥΕ για τα νέα μέλη του Συλλόγου

5.9 Σχετικά με πρόσβαση Τομέα Πληροφορικής στο πρόγραμμα ΙΑΤΡΟΣ