ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 17/13-4-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ για απάντηση ΕΤΕ σε εξώδικο για καθυστερήσεις πληρωμής επικουρήσεων σε τράπεζες εκτός ΕΤΕ

2.2 Ενημέρωση ΔΣ για Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΠΗΕΑ

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Επίσκεψη νοσηλευόμενης σε Κλινική

4.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

4.4 Εισήγηση για συνεργασία με Παιδοψυχίατρο

Θέμα  5ο:    Σχετικά με ηλεκτρονική συνταγογράφηση (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Αναπλ. Αρχίατρος, Τομεάρχης ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

6.1 Μετατάξεις μελών – 46 ασφαλισμένοι

6.2 Διαγραφές – 6 ασφαλισμένοι

6.3 Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω συνταξιοδότησης – 1 ασφαλισμένος

6.4 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση – 7 ασφαλισμένοι

6.5 Μη συμπλήρωση απαιτούμενων προϋποθέσεων για απονομή επικούρησης– 1 ασφαλισμένος

6.6 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

6.7 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσας επικούρησης – 1 ασφαλισμένος

6.8 Αίτηση για επανεξέταση έναρξης καταβολής επικούρησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

6.9 Αίτηση για νέα προκαταβολή επικουρήσεων – 1 ασφαλισμένος

6.10 Αίτηση ασφαλισμένης για χορήγηση του εγκριθέντος ποσού εφάπαξ ενίσχυσης

6.11 Σημείωμα για ασφαλισμένο

6.12 Ενημέρωση για απάντηση από ΙΚΑ ΤΕΑΜ Καλλιθέας για ασφαλιστική περίπτωση συζύγου ασφαλισμένου

6.13 Σχετικά με διαγραφή μέλους

Θέμα 7ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Δ΄Τρίμηνο 2015 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8Ο: Σχετικά με υπογραφή ΣΣΕ με ΣΕΥΕ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 9ο:     Διάφορα θέματα

9.1 Σχετικά με εισροές – εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 4-4-2016 έως 10-4-2016

9.2 Σχετικά με μείωση αμοιβής για συνεργασία με εταιρεία καταστροφής εγγράφων

9.3 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για γιατρό ΕΔΟΕΑΠ

9.4 Απάντηση συμβεβλημένης ιατρού σε επιστολή μας

9.5 Σχετικά με ορισμό επιτροπής για την επιλογή Υπεύθυνου Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων

9.6 Σχετικά με διαγωνισμό για Αναλυτές Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

9.7 Σχετικά με σύμβαση τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

9.8 Σχετικά με αιτήσεις ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

9.9 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένης

Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

10.1   Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ύψους ποσού €170.563,26 βάσει αποφάσεων ΔΣ και Κανονισμού Προμηθειών

10.2   Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Φεβρουάριου 2016, ύψους € 7.594,76

10.3   Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά φαρμάκων υψηλού κόστους, μηνός Φεβρουαρίου 2016, ύψους € 431,10