ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 18/20-4-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την κοινή σύσκεψη Δ.Σ. ΠΟΕΣΥ με τα Δ.Σ. όλων των Ενώσεων του κλάδου

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €20.597,37

4.2.2 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €126.857,21

4.2.3 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €2.543,17

4.2.4 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €52.525,05

4.3 Επίσκεψη νοσηλευόμενης σε Κλινική

4.4 Διόρθωση αποφάσεων Δ.Σ. σχετικά με πρόσθετη περίθαλψη και χορήγηση εντύπου S1 σε ασφαλισμένη

4.5 Αιτήματα φορέων για σύναψη σύμβασης

4.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Μεταβολές – 1 ασφαλισμένος

5.2 Διαγραφές – 9 ασφαλισμένοι

5.3 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση – 6 ασφαλισμένοι

5.4 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης – 1 ασφαλισμένος

5.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

5.6 Διακοπή χορήγησης επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας – 2 ασφαλισμένοι

5.7 Διακοπή χορήγησης επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου – 1 ασφαλισμένος

5.8 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πληρωμή επικούρησης

5.9 Αιτήσεις για καταβολή μειωμένης εισφοράς ασθενείας – 3 ασφαλισμένοι

5.10 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφορών ασθενείας – 2 ασφαλισμένοι

5.11 Αίτηση ασφαλισμένου για αδυναμία καταβολής δόσεων διακανονισμού οφειλής εισφορών ασθενείας

5.12 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 7 ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο:     Δημιουργία και λειτουργία Αποθήκης (Εισηγητής: Ταμίας Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γ. Διευθυντής)

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με μείωση αμοιβής για συνεργασία με εταιρεία καταστροφής εγγράφων

7.2 Σχετικά με ερώτηση βουλευτή για πληρωμή συντάξεων σε μη δικαιούχους την τελευταία 2ετία

7.3 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-4-2016 έως 17-4-2016

7.4 Σχετικά με αποστολή Άδειας από Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

7.5 Σχετικά με εκτυπωτές Μικροβιολογικού-Ακτινολογικού Εργαστηρίου

7.6 Σχετικά με πληρωμές Ασφαλισμένων, Προμηθευτών, Συμβεβλημένων Φορέων, Συνεργατών Ιατρών, μελών Δ.Σ. για χρονικό διάστημα 23-3-2015 έως 8-4-2015

7.7 Σχετικά με αιτήσεις ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

7.8 Σχετικά με ανανέωση μισθωτηρίου για ακίνητο Καλλιθέας

7.9 Σχετικά με πρώην απασχολούμενους σε Δημοτικό Ρ/Σ

7.10 Σχετικά με λογιστική συμφωνία με Κλινική

7.11 Σχετικά με ερώτημα ΕΤΑΑ για κράτηση 6% στις επικουρικές συντάξεις για υγειονομική περίθαλψη

7.12 Σχετικά με έλεγχο εργασιών και γνωματεύσεων οδοντιάτρου

7.13 Σχετικά με αναρρωτικές άδειες εργαζόμενων σε Δήμο

Θέμα 8ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

8.1     Δαπάνες δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις δικογράφων

€1.113,00 πλέον ΦΠΑ 23%, συνολικά  €1.369,00

8.2     Δαπάνες σύνταξης πληρεξούσιου για παράσταση στο

ΣτΕ € 96,00 πλέον ΦΠΑ 23%, συνολικά € 117,62