ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 22/11-5-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Σχετικά με ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΤΠΣΥΤΕ

2.2 Ενημέρωση σχετικά με επόμενη συνεδρίαση Εξελεγκτικής Επιτροπής

2.3 Ενημέρωση για τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Προέγκριση ειδικών εξετάσεων

4.3 Διερεύνηση αιτήματος ασφαλισμένης

4.4 Σχετικά με ΦΠΑ φαρμάκων χημειοθεραπευομένων

4.5 Έκδοση μεταχρονολογημένων εισιτηρίων

4.6 Παράταση νοσηλείας

4.7 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι: Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο:     Σχετικά με νέα σύμβαση με Διαγνωστικό Κέντρο και συμφωνία για αποπληρωμή οφειλών (Εισηγητής: Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

Θέμα 6ο:     Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

6.1 Μεταβολές – 1 ασφαλισμένος

6.2 Εγγραφές μελών – 3 ασφαλισμένοι

6.3 Διαγραφές – 4 ασφαλισμένοι

6.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 3 ασφαλισμένοι

6.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

6.6 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων – 1 ασφαλισμένος

6.7 Αίτηση ασφαλισμένου σχετικά με εξαίρεση του ποσού της επικούρησης του από τη μείωση του 8%

6.8 Αίτηση ασφαλισμένου για ενεργοποίηση του δικαιώματος του στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ με απογραφή και καταβολή εισφοράς ασθενείας

6.9 Αίτηση ασφαλισμένου για καταβολή μειωμένης εισφοράς ασθενείας

6.10 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφορών ασθενείας – 2 ασφαλισμένοι

Θέμα 7ο: Σχετικά με το νέο Ασφαλιστικό Νόμο (Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία)

Θέμα 8ο: Σχετικά με Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 9ο:     Διάφορα θέματα

9.1 Σχετικά με παροχή υπηρεσιών από Διαγνωστικό Κέντρο

9.2 Σχετικά με χορήγηση εγγράφων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης

9.3 Σχετικά με πρόσληψη υπαλλήλου υποδοχής και φύλαξης για την κάλυψη θέσης λόγω εσωτερικής μετακίνησης

9.4 Αίτηση ασφαλισμένου

9.5 Επιστολή ασφαλισμένου

9.6 Ενημέρωση από Νομική Υπηρεσία για έκδοση απογράφου προσωρινώς εκτελεστού ποσού απόφασης κατά εταιρείας

9.7 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 2-5-2016 έως 8-5-2016

Θέμα 10ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

10.1   Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΥΚ) μηνός

          Μαρτίου 2016, ύψους € 6.387,93