ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 24/25-5-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Ιουνίου 2016

2.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με τη χορήγηση εγγράφων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης

Θέμα 3ο: Σχετικά με πώληση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Σχετικά με παρατάσεις νοσηλειών ασφαλισμένων

4.3 Σχετικά με ακοστολόγητες εξετάσεις

4.4 Εξετάσεις προτεινόμενες για ένταξη στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ

4.5 Σχετικά με αλλαγή χρόνου προμύνησης συμβάσεων με Διαγνωστικό Κέντρο

4.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο:     Σχετικά με νέο ασφαλιστικό νόμο (Ν. 4387/2016) (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 6:      Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

6.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι

6.2 Εγγραφές μελών – 3 ασφαλισμένοι

6.3 Διαγραφές – 6 ασφαλισμένοι

6.4 Απονομή επικούρησης & εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – προσωρινή επικούρηση – 9 ασφαλισμένοι

6.5 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης – 1 ασφαλισμένος

6.6 Αναστολή συνταξιοδότησης για συνταξιούχο ΕΔΟΕΑΠ

6.7 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφορών ασθενείας – 18 ασφαλισμένοι

6.8 Αίτηση για καταβολή μειωμένης εισφοράς ασθενείας – 1 ασφαλισμένος

6.9 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 2 ασφαλισμένοι

6.10 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 1 ασφαλισμένος

Θέμα 7Ο: Δικαιώματα Ενώσεων για το Δ΄Τρίμηνο 2015 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 8ο:     Διάφορα θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 16-5-2016 έως 22-5-2016

8.2 Σχετικά με προκαταβολή σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους

8.3 Σχετικά με ανανέωση μίσθωσης Κυλικείου

8.4 Σχετικά με εντολή παραίτησης από το δικόγραφο αγωγών κατά εταιρειών

8.5 Σχετικά με αίτημα εργαζομένου για χορήγηση προκαταβολής 3 μηνιαίων αποδοχών

Θέμα 9ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

9.1 Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά μηνός Μαρτίου 2016, ύψους €7.817,64