ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 25/1-6-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1     Ενημέρωση ΔΣ για συνεδρίαση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Θέμα 3ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

4.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων €3.529

4.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €22.967,69

4.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €108.928,21

4.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €1.976,41

4.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €45.749,74

4.3 Σχετικά με τιμολόγηση ειδικών θεραπειών

4.4 Ένταξη νέας πράξης σε σύμβαση με Νοσηλευτήριο

4.5 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5Ο: Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία του 2015 & Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2015 και Επιδόματος Ισολογισμού (Εισηγητές: Πρόεδρος  και Ταμίας ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Σχετικά με νέο ασφαλιστικό νόμο (Ν. 4387/2016) (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Σχετικά με Προϋπολογισμό έτους 2016  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 8: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

8.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι

8.2 Διαγραφές – 4 ασφαλισμένοι

8.3 Απονομή επικούρησης & εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 4 ασφαλισμένοι

8.4 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 2 ασφαλισμένοι

8.5 Αιτήσεις μελών για χορήγηση του εγκριθέντος ποσού εφάπαξ ενίσχυσης – 2 μέλη

8.6 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πληρωμή επικούρησης

8.7 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλής εισφορών ασθενείας – 3 ασφαλισμένοι

8.8 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 9 ασφαλισμένοι

8.9 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 2 ασφαλισμένοι

Θέμα 9ο:Διάφορα θέματα

9.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 23-5-2016 έως 29-5-2016

9.2 Σχετικά με Cash flow Ιουνίου 2016

9.3 Σχετικά με ανανέωση μίσθωσης Κυλικείου

9.4 Σχετικά με διαβίβαση από ΕΟΠΥΥ καταγγελίας ασφαλισμένου ΕΔΟΕΑΠ

9.5 Καταγγελία ασφαλισμένου σχετικά με Νοσηλευτήριο

9.6 Σχετικά με αίτημα πρώην ασφαλισμένης για χορήγηση εγγράφων και σχετικά με θέμα Γενικής Συνέλευσης

9.7 Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

9.8 Σχετικά με έγκριση οδοντιατρικών εργασιών ασφαλισμένης