ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 26/8-6-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1     Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την χορήγηση εγγράφων στο πλαίσιο προκαταρκτικής                  εξέτασης

2.2     Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με πρόσκληση ΕΣΗΕΠΗΝ για το θέμα του Αγγελιοσήμου

2.3    Ενημέρωση ΔΣ για Ημερολόγιο Δικασίμων Ιουνίου 2016

2.4     Ενημέρωση ΔΣ για Απολογισμό Δικασίμων Μαΐου 2016

2.5     Ενημέρωση σχετικά με επόμενη συνεδρίαση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

3.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.2 Σχετικά με παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου του ΕΔΟΕΑΠ σε Νοσηλευτήριο

3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 4Ο: Ετήσια Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5Ο: Έγκριση Επιδόματος Ισολογισμού (Εισηγητές: Πρόεδρος  και Ταμίας ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 6ο: Σχετικά με Προϋπολογισμό έτους 2016  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ., Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 7ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

7.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι

7.2 Διαγραφές – 7 ασφαλισμένοι

7.3 Αίτηση για εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας – 1 ασφαλισμένος

7.4 Απονομή επικούρησης & εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 10 ασφαλισμένοι

7.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 4 ασφαλισμένοι

7.6 Τακτοποίηση εισφορών από Δήμο και ασφάλιση μέλους

7.7 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλών εισφοράς ασθενείας – 6 ασφαλισμένοι

7.8 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 2 ασφαλισμένοι

Θέμα 8Ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Δεκεμβρίου 2015 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομκού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 9ο:Διάφορα θέματα

9.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 30-5-2016 έως 5-6-2016

9.2 Σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 31-5-2016

9.3 Σχετικά με αιτήματα εργαζομένων για προκαταβολή αποδοχών

9.4 Σχετικά με ανανέωση μίσθωσης Κυλικείου

9.5 Σχετικά με την καταβολή επιδόματος αδείας στο Προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ

9.6 Σχετικά με έγκριση προκαταβολής έναντι οφειλών σε Διαγνωστικό Κέντρο

9.7 Επιστολή ασφαλισμένου σχετικά με Διαγνωστικό Κέντρο

9.8 Επιστολή ασφαλισμένου σχετικά με παροχή υπηρεσιών από Διαγνωστικό Κέντρο

9.9 Σχετικά με αίτηση ασφαλισμένης για οδοντιατρικές εργασίες