ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 28/22-6-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρο

2.1  Σχετικά με τις εξελίξεις για τον Ασφαλιστικό Νόμο

2.2  Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων ALPHA BANK

2.3   Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με το έγγραφο της ΕΣΗΕΑ για την εξέταση στα Ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ των υποψηφίων προς εγγραφή μελών

Θέμα 3ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 4ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

4.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

4.2 Αιτήματα φορέων για σύναψη σύμβασης

4.3 Σχετικά με πιστωτικό τιμολόγιο Νοσηλευτηρίου

4.4 Αίτηση χορήγησης φαρμάκου

4.5 Έκδοση μεταχρονολογημένου εισιτηρίου βραχείας νοσηλείας

4.6 Παρατάσεις νοσηλείας ασφαλισμένων

4.7    Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 5ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

5.1 Εγγραφές μελών – 1 ασφαλισμένος

5.2 Επανεγγραφή μέλους – 1 ασφαλισμένος

5.3 Διαγραφές – 4 ασφαλισμένοι

5.4 Αιτήσεις για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας – 2 ασφαλισμένοι

5.5 Αίτηση για εξαγορά χρόνου στρατιωτικής θητείας -1 ασφαλισμένος

5.6 Απονομή επικούρησης – Προσωρινή επικούρηση – 3 ασφαλισμένοι

5.7 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

5.8 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχων -1 ασφαλισμένη

5.9 Αναστολή συνταξιοδότησης για ασφαλισμένο

5.10 Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων επικουρήσεων -2 ασφαλισμένοι

5.11 Προκαταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω συνταξιοδότησης -1 ασφαλισμένος

5.12 Αίτηση ασφαλισμένου για παροχή οικονομικής βοήθειας

5.13 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλών εισφοράς ασθενείας – 5 ασφαλισμένοι

5.14 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 4 ασφαλισμένοι

5.15 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 8 ασφαλισμένοι

Θέμα 6ο:     Αποτελέσματα Απογραφής Ανέργων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

Θέμα 7ο:     Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2016 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8ο:     Διάφορα θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-6-2016 έως 19-6-2016

8.2 Έγκριση προκαταβολής έναντι λογαριασμού σε ΦΣΑ & ΦΣΘ

8.3 Σχετικά με αγωγές κατά οφειλετών σε Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πατρών

8.4 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης συντήρησης λογισμικού προγράμματος μισθοδοσίας

8.5 Σχετικά με ανανέωση σύμβασης φυσικοθεραπευτή κατ’ οίκον

8.6 Σχετικά με αποδείξεις παροχής υπηρεσιών οδοντιάτρου

8.7 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένου για οδοντιατρικές εργασίες

8.8 Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων για οδοντιατρικές εργασίες

8.9 Σχετικά με επιστολή ασφαλισμένης για παροχή υπηρεσιών σε διαγνωστικό κέντρο

8.10 Σχετικά με χορήγηση πρακτικών για μεταβολές μισθοδοσίας και ωράριο εργασίας Προσωπικού

Θέμα 9ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

9.1       Εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών ποσού €294.469,969 βάσει αποφάσεων ΔΣ και κανονισμού προμηθειών