ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξης της Συνεδρίασης με αριθμό 29/27-6-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1    Ενημέρωση ΔΣ για τη Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΑ

2.2    Επιστολή ΕΣΗΕΑ σχετικά με υποχρεώσεις ΕΔΟΕΑΠ και Αναλογιστική Μελέτη

2.3    Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με το έγγραφο της ΕΣΗΕΑ για την εξέταση στα Ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ υποψήφιου προς εγγραφή μέλους

2.4    Ενημέρωση για την καταβολή κατανομής Αγγελιοσήμου Διαφημίσεων από ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Θέμα 3ο: Σχετικά με τη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 5ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

5.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

    5.2.1 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης δημόσιων νοσοκομείων €9.246,74

    5.2.2 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €49.674,64

    5.2.3 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €21.333,93

    5.2.4 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €2.452,43

    5.2.5 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €34.465,34

5.3 Παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου

5.4 Σχετικά με νοσηλεία ασφαλισμένου σε Νοσοκομείο

Θέμα 6ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

6.1 Διαγραφές – 4 ασφαλισμένοι

6.2 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 2 ασφαλισμένοι

6.3 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

6.4 Αναστολή συνταξιοδότησης για ασφαλισμένη

6.5 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πληρωμή επικούρησης

6.6 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλών εισφοράς ασθενείας – 4 ασφαλισμένοι

6.7 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 2 ασφαλισμένοι

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-6-2016 έως 27-6-2016

7.2 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για την είσπραξη ποσού 300.000 € από προσωρινώς εκτελεστό επιδικασθέν ποσό του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά εταιρείας

7.3 Σχετικά με Φόρο Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2015

7.4 Σχετικά με υποβολή παραίτησης υπαλλήλου ΕΔΟΕΑΠ

7.5 Σχετικά με Μηνιαία Επενδυτική Αναφορά Χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ