ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 30/6-7-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις λόγω του Ασφαλιστικού Νόμου

2.2 Ενημέρωση σχετικά με επόμενη συνεδρίαση Εξελεγκτικής Επιτροπής

2.3 Απολογισμός Δικασίμων Ιουνίου 2016

2.4 Ενημέρωση σχετικά με εξώδικο προς Διαγνωστικό Κέντρο

Θέμα 3ο:      Σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4Ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Α’ τρίμηνο 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 5ο:     Σχετικά με την Αναλογιστική Μελέτη (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 6ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 7ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

7.1   Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

7.2 Εξετάσεις προτεινόμενες για ένταξη στα ΠΣ του ΕΔΟΕΑΠ

7.3 Έκδοση μεταχρονολογημένων εισιτηρίων

7.4 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 8ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

8.1 Εγγραφές μελών – 1 ασφαλισμένος

8.2 Επανεγγραφή μέλους

8.3 Διαγραφές – 14 ασφαλισμένοι

8.4 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 5 ασφαλισμένοι

8.5 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 3 ασφαλισμένος

8.6 Επαναχορήγηση επικούρησης σε ασφαλισμένη

8.7 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλών εισφοράς ασθενείας – 3 ασφαλισμένοι

8.8 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 4 ασφαλισμένοι

8.9 Αίτηση ασφαλσμένης για επίδομα ασθενείας

8.10 Περίπτωση ασφάλισης μέλους

8.11 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα -9 ασφαλισμένοι

Θέμα 9ο:    Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Μαρτίου 2016 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 10Ο: Δικαιώματα Ενώσεων Α΄Τριμήνου 2016 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 11ο:  Διάφορα θέματα

11.1 Συνεδριάσεις ΔΣ Αυγούστου 2016

11.2 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 27-6-2016 έως 3-7-2016

11.3 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 30-6-2016

11.4 Σχετικά με Cash Flow Ιουλίου και Αυγούστου 2016

11.5 Αίτηση ασφαλισμένου για χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Δ.Σ.

11.6 Σχετικά με σημαντικότερες παρατηρήσεις τακτικού ελέγχου ορκωτών λογιστών για χρήση 2015

11.7 Σχετικά με εξώδικο από Νοσηλευτήριο

11.8 Σχετικά με οδοντιατρικές εργασίες ασφαλισμένου

11.9 Σχετικά με οφειλές οδοντιάτρου

11.10 Σχετικά με την άσκηση έφεσης κατά της απορριπτικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αγωγή κατά της ΤτΕ

Θέμα 12ο:  Έγκριση διαφόρων δαπανών(Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

12.1     Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Αττικής, μηνός Αυγούστου 2015, ύψους € 107.308,72.

12.2     Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου  Αττικής, μηνός Νοεμβρίου 2015, ύψους € 149.099,42.