ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 31/13-7-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις λόγω του Ασφαλιστικού Νόμου-Αίτημα τριμερούς για έλεγχο στον ΕΔΟΕΑΠ

2.2 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την χορήγηση εγγράφων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης

Θέμα 3ο:      Σχετικά με το θέμα χρηματοδότησης για κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Οργανισμού (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 5ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

5.1  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.2 Εξετάσεις προτεινόμενες για ένταξη στα ΠΣ του ΕΔΟΕΑΠ

5.3 Έκδοση μεταχρονολογημένων εισιτηρίων

5.4 Παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου

5.5 Σχετικά με έλεγχο αποδείξεων οδοντιάτρου

5.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ

Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 6ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

6.1 Μεταβολές – 1 ασφαλισμένος

6.2 Αιτήσεις μελών για ενεργοποίηση δικαιώματος κλάδο ασθενείας-2 ασφαλισμένοι

6.3 Διαγραφές – 1 ασφαλισμένος

6.4 Εξαγορά χρόνου 7ετίας λόγω δίωξης – 1 ασφαλισμένος

6.5 Απονομή επικούρησης – προσωρινή επικούρηση – 9 ασφαλισμένοι

6.6 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

6.7 Αίτηση ασφαλισμένης για χορήγηση του εγκριθέντος ποσού εφάπαξ ενίσχυσης

6.8 Αίτηση ασφαλισμένης για χορήγηση του εγκριθέντος ποσού εφάπαξ ενίσχυσης

6.9 Αίτηση για καταβολή μειωμένης εισφοράς ασθενείας – 1 ασφαλισμένος

6.10 Αίτηση ασφαλισμένου σχετικά με καταλογισμό οφειλών

6.11 Αίτηση για επανεξέταση οφειλής λόγω διαγραφής – 1 ασφαλισμένος

6.12 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 2 ασφαλισμένοι

6.13 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 1 ασφαλισμένος

Θέμα 7ο:    Ενημέρωση ΔΣ για τα Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία  Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2016 (Εισηγητής και Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 8Ο: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Α’ τρίμηνο 2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 9Ο: Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ μηνός Ιουνίου 2016 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομκού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 10Ο: Δικαιώματα Ενώσεων Α΄Τριμήνου 2016 (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού & Προϊστάμενος Λογιστηρίου)

Θέμα 11ο:  Διάφορα θέματα

11.1 Σχετικά με Cash Flow Ιουλίου και Αυγούστου 2016

11.2 Συνεδριάσεις ΔΣ Αυγούστου 2016

11.3 Σχετικά με έγκριση δαπανών Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

11.4 Σχετικά με εξώδικο από Νοσηλευτήριο

11.5 Σχετικά με εξώδικο από Διαγνωστικό Κέντρο

11.6 Σχετικά με οδοντιατρικές εργασίες ασφαλισμένων

11.7 Σχετικά με προκαταβολή έναντι οφειλών σε Διαγνωστικά Κέντρα

11.8 Σχετικά με τη στελέχωση του ΤΥΠ

11.9 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 27-6-2016 έως 3-7-2016 & 4-7-2016 έως 10-7-2016

11.10 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα και αποτίμηση χαρτοφυλακίου στις 30-6-2016

11.11 Αίτηση ασφαλισμένου για χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Δ.Σ.

11.12 Σχετικά με σημαντικότερες παρατηρήσεις τακτικού ελέγχου ορκωτών λογιστών για χρήση 2015

11.13 Σχετικά με αίτημα παραχώρησης κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης των γραφείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

11.14   Σχετικά με αποδοχή προσφοράς για ακτινολογικά φιλμ προς χρήση συστήματος ψηφιακής-υπολογιστικής ακτινογραφίας CR