ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 33/20-7-2016

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με την χορήγηση εγγράφων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης

Θέμα 3ο:      Ανάθεση μελέτης για την ενδελεχή αποτύπωση της

παρούσας οικονομικής κατάστασης του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ, Υπεύθυνος: Γενικός Διευθυντής)

Θέμα 4ο:     Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 5ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

5.1       Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

5.2 Σχετικά με αίτημα ασφαλισμένου για έκδοση εισιτηρίων και παρατάσεων νοσηλειών κατά το έτος 2012 σε Νοσηλευτήριο

5.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (Εισηγητές: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνοι:  Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Θέμα 6ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

6.1 Εγγραφές μελών – 60 ασφαλισμένοι

6.2 Διαγραφές – 6 ασφαλισμένοι

6.3 Απονομή επικούρησης – 1 ασφαλισμένος

6.4 Συνέχιση καταβολής επικούρησης δικαιοδόχου – 1 ασφαλισμένος

6.5 Αίτηση ασφαλισμένου για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω συνταξιοδότησης με αναπηρία

6.6 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλών εισφοράς ασθενείας – 3 ασφαλισμένοι

6.7 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 10 ασφαλισμένοι

6.8 Αίτηση ασφαλισμένης σχετικά με συνέχιση εξυπηρέτησης στα ιατρεία του ΕΔΟΕΑΠ

6.9 Αίτηση επανεξέτασης οφειλής ασφαλίστρου λόγω μη χρήσης ΤΥΠ – 1 ασφαλισμένος

6.10 Αίτηση ασφαλισμένης σχετικά με καταλογισμό και διακανονισμό οφειλής λόγω χρήσης ΤΥΠ

6.11 Αίτηση ασφαλισμένης σχετικά με καταλογισμό και διακανονισμό οφειλής λόγω χρήσης ΤΥΠ

6.12 Επανεξέταση οφειλής λόγω διαγραφής – 1 ασφαλισμένος

6.13 Αιτήσεις για επίδομα ασθενείας – 2 ασφαλισμένοι

6.14 Επιστροφές ποσών κατά το κλείσιμο έτους 2015 – 55 ασφαλισμένοι

6.15 Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ λόγω εργασίας σε εβδομαδιαία εφημερίδα – 4 ασφαλισμένοι

Θέμα 7ο:     Διάφορα θέματα

7.1 Σχετικά με σύνδεση στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ και ηλεκτρονική συνταγογράφηση

7.2 Σχετικά με αποπληρωμή οφειλών σε Νοσηλευτήριο

7.3 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 11-7-2016 έως 17-7-2016

7.4 Σχετικά με καταβολή εγκεκριμένων εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων

7.5 Σχετικά με ανανέωση μισθωτηρίου για ακίνητο επί της οδού Χ. Τρικούπη

7.6 Σχετικά με οφειλή ασφαλισμένου και αίτημά του για χορήγηση εγγράφων

7.7 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων νοσηλευτών

7.8 Σχετικά με επιστολή σε Ελεγκτικούς Φορείς Υγείας για τη χρήση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ

7.9 Σχετικά με αίτηση ασφαλισμένης για μείωση ποσού δόσης από ρύθμιση οφειλής από ΕΒΚΑ

7.10 Σχετικά με αποτίμηση νέου πλαισίου συνεργασίας με οδοντιάτρους εντός ΕΔΟΕΑΠ

7.11 Σχετικά με αποδείξεις παροχής υπηρεσιών συμβεβλημένου ιατρού αγγειοχειρουργού

7.12 Σχετικά με οδοντιατρικές εργασίες ασφαλισμένων

7.13 Αίτημα ασφαλισμένης για θέμα εξυπηρέτησης από οδοντίατρο εντός ΕΔΟΕΑΠ

7.14 Ανανέωση σύμβασης εμφυτευματολόγου ΕΔΟΕΑΠ

7.15 Σχετικά με χορήγηση πρακτικών ΔΣ για την αποχώρηση του ΕΔΟΕΑΠ από την ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. «Im4u»

Θέμα 8ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού-Προϊστ. Λογιστ.)

8.1         Εξόφληση Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά, μηνός Απριλίου 2016, ύψους € 6.890,12