ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 35/1-8-2016

Θέμα 1ο:   Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Αναπλ. Τομ. Διοικητ. & Λειτ. Υπηρεσιών)

Θέμα 2ο:   Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

2.1   Ενημέρωση ΔΣ για διάφορα θέματα

Θέμα 3ο:   Σχετικά με Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ και Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 4ο:   Σχετικά με επισημάνσεις Εξελεγκτικής Επιτροπής στην Έκθεση για το Α’ Τρίμηνο 2016 (Εισηγητής: & Υπεύθυνος: Γεν. Διευθυντής)

Θέμα 5ο:   Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Οικονομικού)

Θέμα 6ο:   Θέματα Υγείας και Περίθαλψης

6.1  Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

6.2 Έγκριση Δαπανών Κλάδου Υγείας Αθηνών

       6.2.1 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δημοσιών νοσοκομείων €1.750,68

      6.2.2 Εξόφληση νοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €92.080,35

      6.2.3 Εξόφληση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ιδιωτικών νοσοκομείων €1.410,79

     6.2.4 Εξόφληση ιατρών- διαγνωστικών €53.049,84

6.3 Εξετάσεις προτεινόμενες για ένταξη στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΔΟΕΑΠ

6.4 Σχετικά με ακοστολόγητες εξετάσεις

6.5 Διαγραφή διπλών εξετάσεων από τα σύστημα του ΕΔΟΕΑΠ

6.6 Σχετικά με απόφαση ΔΣ για περικοπή ποσού από λογαριασμό νοσηλείας ασφαλισμένου

6.7 Αίτημα διαγνωστικού κέντρου για αποζημίωση εξέτασης σε ασφαλισμένο μας

Θέμα 7ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής: Γενικός Διευθυντής, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

7.1 Μεταβολές – 2 ασφαλισμένοι

7.2 Διαγραφές – 3 ασφαλισμένοι

7.3 Αίτηση πρώην απασχολούμενης στον Ρ/Σ ΞΕΝΙΟΣ για καταβολή εισφοράς ασθενείας

7.4 Αιτήσεις για διακανονισμό οφειλών εισφοράς ασθενείας – 3 ασφαλισμένοι

7.5 Αίτηση επανεξέτασης οφειλής ασφαλίστρου λόγω μη χρήσης ΤΥΠ

7.6 Απονομή επικούρησης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης – 8 ασφαλισμένοι

7.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πληρωμή επικούρησης – 1 ασφαλισμένος

7.8 Αίτηση για επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών λόγω ποσοστού αναπηρίας – 1 ασφαλισμένος

7.9 Διάφορα ασφαλιστικά θέματα – 4 ασφαλισμένοι

7.10 Αίτηση ασφαλισμένης για βοήθημα λοχείας

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα

8.1 Σχετικά με εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-7-2016 έως 31-7-2016

8.2 Σχετικά με Cash Flow Αυγούστου 2016

8.3 Σχετικά με οδοντιατρικές εργασίες ασφαλισμένου

8.4 Σχετικά με αίτημα εργαζόμενου για παράταση μειωμένου ωραρίου εργασίας