ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Ετήσιας Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης 

των Μετόχων-Μελών του Οργανισμού 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

            Λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2016 και σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 25 του Καταστατικού ,η Διοίκηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σας προσκαλεί εκ νέου στην Α΄ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων-μελών του Οργανισμού που η σύγκλησή της προβλέπεται από τα άρθρα 15 και 25 του Καταστατικού.

Οι ημερομηνίες σύγκλησης της Συνέλευσης αυτής καθορίσθηκαν ως εξής, με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού:

 

Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση

 

            Συγκαλείται την Παρασκευή 7η Οκτωβρίου  2016 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του κτηρίου ΕΔΟΕΑΠ      ( Σισίνη 18 και Ηριδανού 5-1ος όροφος ) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2015
  4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
  5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2015
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2016
  7. Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις κατόπιν της ψήφισης του Ασφαλιστικού Νόμου ( Ν.4387/2016 )
  8. Λήψη Απόφασης περί συνέχισης ή μη της περίθαλψης μελών κατόπιν οριστικής διαγραφής από Ενώσεις για παράβαση καταστατικών τους διατάξεων (άρθρο 3, παρ. 7β΄ του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ)

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία  με παρόντες το 1/3  του αριθμού των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

 

Δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  εκ νέου την 18η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη στις  12.00 το μεσημέρι στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η απαρτία επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/4  των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

 

Τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  εκ νέου την 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο CARAVEL (Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ) Λεωφ. Βασ.Αλεξάνδρου 2 , Αθήνα με τα ίδια θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης.

Η απαρτία στην τρίτη αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση επιτυγχάνεται με την παρουσία του 1/10  των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

 

                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ                     ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ